На сайт дададзена інфармацыя аб выданні пятнаццатага выпуска штогадовага зборніка «Архіварыус»

ИзображениеНацыянальным гістарычным архівам Беларусі выдадзены пятнаццаты выпуск штогадовага зборніка «Архіварыус». На яго старонках пабачыла свет 22 артыкулы, прысвечаныя разнастайным пытанням гісторыі, архівазнаўства, крыніцазнаўства і генеалогіі, апублікаваны некаторыя гістарычныя дакументы з айчынных і замежных архіўных сховішчаў, а таксама змешчаны рэцэнзія на адно навуковых выданняў і некралог Юрыя Мікалаевіча Бохана. Зборнік прызначаецца для гісторыкаў, генеалогаў, краязнаўцаў, спецыялістаў архіўнай галіны і ўсіх аматараў айчыннай гісторыі.

Набыць зборнік можна ў навуковай бібліятэцы архіва (тэл: 8 (017) 286 76 90).