Рэалізацыя навуковых выданняў

Кошт навуковых выданняў:

Найменне

Кошт, бел. руб.

1. Архiварыус, вып. 1

0,3

2. Архiварыус, вып. 4

0,95

3. Архiварыус, вып. 5

0,98

4. Архiварыус, вып. 6

1,3

5. Архiварыус, вып. 7

1,57

6. Архiварыус, вып. 8

1,76

7. Архiварыус, вып. 9

3,88

8. Архiварыус, вып. 10

3,59

9. Архiварыус, вып. 11

4,72

10. Архiварыус, вып. 12

10,71

11. Архiварыус, вып. 13

10,64

12. Архiварыус, вып. 14

14,66

13. Архiварыус, вып. 15 12,48

14. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі - скарбніца дакументальнай спадчыны 1938-2008

2,78

15. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годддзю
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.)

1,11

16. Иностранные подданные в Беларуси (конец XVIII – начало XX в.)

5,49

17. Дакументальная спадчына Беларусі XIV–ХХ стагоддзяў: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 26.06.2013

6,68

18. Могилевская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1772–1917)

24,46

19. Паўстанне 1863–1864 гг. у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: Дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

11,44

20. Гербоўнік беларускай шляхты (том 3, літара В)

17,76

21. Гербоўнік беларускай шляхты (том 4, літара Г)

37,09

22. Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния. Минск: Беларусь, 2015

40,33

23. «Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі»

61,77

24. Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793–1917 гг.): биографический справочник

35,12