Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі прыйшоў у школы г. Мінска

Важнай задачай любога архіва з’яўляецца не толькі захаванне і выкарыстанне сваіх збораў, але і вядзенне папулярызацыйнай работы – азнаямленне як мага больш шырокага кола людзей з тымі скарбамі, якія захоўваюцца ў яго фондах

Аб правядзенні ў архіве першага ўрока для школьнікаў

1 верасня 2022 г. у Рэспубліцы Беларусь традыцыйна адзначаецца Дзень ведаў, а школьнікі і студэнты пачынаюць новы навучальны год. Сёлета першы ўрок у школах Беларусі праходзіць на тэму «Гістарычная памяць – дарога ў будучыню».

Сюжэт праграмы «Наши новости» (тэлеканал «ОНТ»), прысвечаны ўнікальным дакументам са збораў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

12 жніўня 2022 г. у праграме «Наши новости» (тэлеканал «ОНТ») выйшаў сюжэт, прысвечаны ўнікальным дакументам са збораў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі.

Артыкул пра Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў часопісе «Юстиция Беларуси»

У ліпеньскім нумары юрыдычнага навукова-практычнага часопіса «Юстиция Беларуси» (№ 7, 2022) змешчаны артыкул, прысвечаны знакавай падзеі ў жыцці архіва – выхаду з друку грунтоўнага даведачнага выдання «Национальный исторический архив Беларуси: путеводитель по фондам».

О встрече, посвященной памяти Виталия Владимировича Скалабана

Руководство государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» приняло участие во встрече, посвященной памяти известного белорусского историка, архивиста, литературоведа Виталия Владимировича Скалабана.

Экскурсия для сотрудников НИА Беларуси в музей денег Национального банка Республики Беларусь

25.07.2022 в рамках профсоюзной деятельности сотрудники Национального исторического архива Беларуси посетили экспозицию по истории денежного обращения на территории Республики Беларусь Национального банка Республики Беларусь

Pages