Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 80-годдзя з дня заснавання)

Аўтары-складальнікі: 
НГАБ
Год выставы: 
2018