Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)

Кніга з’яўляецца першай у Беларусі спробай стварэння аб’ёмнага біяграфічнага слоўніка ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. і асоб, што трапілі пад рэпрэсіі, праведзеныя падчас і пасля яго. Праблема персаналізацыі значных ваенна-палітычных падзей здаўна стаяла востра перад айчыннымі гісторыкамі. Як правіла, на старонкі гістарычных прац трапляюць толькі найбольш выбітныя альбо “высокапастаўленыя” дзеячы, пры гэтым большая частка “шараговых” удзельнікаў заставалася, як правіла, невядомай не толькі шырокаму грамадству, але нават і спецыялістам-даследчыкам. Парадаксальным пры гэтым з’яўляўся той факт, што звесткі пра апошнюю групу захоўваюцца ў айчынных і замежных сховішчах у масавым парадку. Аднак іх выяўленне і сістэматызацыя патрабуюць велізарных арыганізацыйных рэсурсаў.

Біяграфічны слоўнік напісаны на падставе 762 спраў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і змяшчае 7053 біяграмы, напоўненыя фактычным гістарычным матэрыялам. Ён з’яўляецца вынікам шматгадовай працы супрацоўніка НГА Беларусі Дзмітрыя Матвейчыка.

Яе выданне стала магчымым дзякуючы супрацоўніцтву архіва і выдавецтва «Беларусь».

Прызначаецца для самага шырокага кола чытачоў – прафесійных даследчыкаў, краязнаўцаў, навучэнцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі ХІХ стагоддзя.

Спампаваць спіс зместу, прадмову, геаграфічны і асабовы паказальнікі, спіс выкарыстаных крыніц