«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

Изображение«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

выпускі 1–20

(2001–2022):

бібліяграфія

Частка 1, літары А–Г

Адамович, С. Ф. Свято-Михайловская церковь в Зембине: история строительства и существования / С. Ф. Адамович // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 15–23.

Александровіч, У. С. Люблінскі след у біяграфіі берасцейскага друкара Станіслава Мурмеліуса / У. С. Александровіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 24–33.

Андреянова, Ю. А. Актуальные вопросы архивной теории в странах Западной Европы и Северной Америки / Ю. А. Андреянова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 5–13.

Анішчанка, Я. К Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783–1784 гг. / Я. К. Анішчанка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 74–100.

Анішчанка, Я. К. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783–1784 гг. / Я. К. Анішчанка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 60–85.

Анішчанка, Я. К. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783–1784 гг. / Я. К. Анішчанка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 110–131.

Антановіч, З. В. Архіў Магілёўскай праваслаўнай кансісторыі: уласцівасці фарміравання, захаванасць, склад дакументаў (па матэрыялах архіўнага фонду 2301 «Магілёўская духоўная праваслаўная кансісторыя Сінода» Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 14–33.

Антановіч, З. В. Архіў Полацкага дамініканскага кляштара ў сярэдзіне ХІХ ст. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 8–14.

Антановіч, З. В. Архіўныя крыніцы па арганізацыі дзейнасці органаў кіраўніцтва хрысціянскімі канфесіямі на беларускіх землях у канцы ХVІІІ – пачатку ХХ ст. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 83–95.

Антановіч, З. В. Асабовы склад кліру і парафіяльнага духавенства Мінскай дыяцэзіі (паводле фармулярных спісаў рымска-каталіцкага святарства за 1867 г.) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 226–242.

Антановіч, З. В. Інструкцыя Магілёўскай рыма-каталіцкай кансісторыі кіеўскаму біскупу аб парадку разгляду прашэнняў і скаргаў жыхароў Кіеўскай губерні / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 33–40.

Антановіч, З. В. Канфесійнае рэгуляванне дзейнасці органаў епархіяльнага кіравання хрысціянскіх цэркваў на беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку ХХ ст. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 95–107.

Антановіч, З. В. Крыніцы па асабістым складзе духавенства ХІХ ст. у архіўным фондзе НГАБ «Магілёўская рымска-каталіцкая кансісторыя» / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 100–109.

Антановіч, З. В. Лёсы канцылярыстаў Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі ў канцы ХІХ ст. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 119–127.

Антановіч, З. В. Міжканфесійныя пераходы ў матэрыялах Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі як крыніца па гісторыі штодзённасці канца ХІХ – пачатку ХХ ст. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 130–138.

Антановіч, З. В. Навукова-даведачны апарат да архіўнага фонда «Магілёўская рыма-каталіцкая кансісторыя» / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 261–271.

Антановіч, З. В. Навукова-даведачны апарат архіўнага фонду «Мінская рымска-каталіцкая кансісторыя»: гісторыя і сучасны стан / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 282–288.

Антановіч, З. В. Пакаранні і спагнанні з праваслаўнага кліру Мінскай епархіі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст. (паводле кліравых ведамасцей фонду «Мінская духоўная праваслаўная кансісторыя») / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 108–118.

Антановіч, З. В. Памяці Таццяны Анатольеўны Навіцкай / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 266–267.

Антановіч, З. В. Пінскі кляштар мар’явітак (паводле крыніц НГАБ) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 5–8.

Антановіч, З. В. Прыватнае жыццё і грамадская дзейнасць ксяндза Вікенція Вейткі (па матэрыялах фонду НГАБ «Магілёўская рымска-каталіцкая кансісторыя») / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 43–53.

Антановіч, З. В. «Разбор дакументаў» у архіве Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 5–14.

Антановіч, З. В. [рэцэнзія:] Niebelski E. Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich łosy. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 440 s. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 389–394.

Антановіч, З. В. [рэцэнзія:] Niebelski E. „Wiosna i jesień trwa tu krótko”: Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. – 220 s. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 417–421.

Антановіч, З. В. [рэцэнзія:] Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy: Kościół – Syberia – Rosja (XIX–XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. nauk. Anna Barańska. – Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 2019. – 718 s. / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 317–320.

Антановіч, З. В. Скасаванне шлюбу ў праваслаўнай царкве ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 103–112.

Антановіч, З. В. Справаводства па накладанні спагнанняў на духавенства ў праваслаўных і рымска-каталіцкіх кансісторыях (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / З. В. Антановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 102–112.

Антанoвіч, З. В., Залівака, А. С. Інструкцыя ўраднікаў і абывацеляў Мiнскага ваяводства паслам на вальны сойм 1722 г. / З. В. Антанoвіч, А. С. Залівака // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 25–36.

Аўчыннікава, Р. І. Аналіз кліматычных асаблівасцей на беларускіх землях у перыяд з 1810 па 1813 г. / Р. І. Аўчыннікава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 115–131.

Бабкова, В. У. Да 75-гадовага юбілею Альбіны Францаўны Аляксандравай / В. У. Бабкова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 373–375.

Бабкова, В. У. Новы факт да біяграфіі Паўлюка Багрыма / В. У. Бабкова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 92–93.

Бабкова, В. У. Тры дакументы пра Зафею Слуцкую / В. У. Бабкова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 83–92.

Бабкова, В. У. Тэстаменты з актавых кніг Менскага гродскага суда XVI–XVII стcт. / В. У. Бабкова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 104–119.

Барсукова, Н. А. Тэстамент капітана каралеўскіх драбантаў Юрыя Караля Шэлпака фон Штэтэнберга / Н. А. Барсукова // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 71–72.

Бераставы, Г. А. Выкарыстанне агульназемскага прывілея Казіміра Ягелончыка 1447 г. у кантэксце практыкі дакументальных пацвярджэнняў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стст. / Г. А. Бераставы // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 112–127.

Бераставы, Г. А. З гісторыі новагародскіх баяраў другой паловы XV – першай паловы XVI ст. (у кантэксце дакументаў аб баярскім родзе Белікавічаў) / Г. А. Бераставы // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 178–190.

Бераставы, Г. А. Новыя дакументы XV ст. па гісторыі Віцебскай зямлі Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / Г. А. Бераставы // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 17–39.

Бераставы, Г. А. [рэцэнзія:] Ryčkov, A. Judo bučinys : valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys) / A. Ryčkov. – Vilnius: Lietuvos Istorijos Institutas, 2018. – 278 p. / Г. А. Бераставы // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 302–313.

Бобер, І. М. Ліст падкаморага гарадзенскага Грыгорыя Масальскага насельніцтву Гарадзенскага пав. аб правілах склікання коп і прызначэнні месцаў капавішчаў / І. М. Бобер // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 72–76.

Боровой, Р. В. Планирование и застройка левобережной части исторического центра Минска в XIX − начале XX в. (по материалам архивных источников) / Р. В. Боровой // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 132–147.

Брыль, А. А. Палац Геранёнскага замка ў святле інвентароў XVI–XVIII стст. / А. А. Брыль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 127–132.

Брэгер, Г. М. Архіў маёнтка Глыбокае Зяновічаў і Радзівілаў у Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве / Г. М Брэгер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 3–14.

Брэгер, Г. М. Архіў маёнткаў Падкрывічы і Усцінаўшчына са збораў Каверскіх у бібліятэцы імя Гераніма Лапацінскага ў Любліне / Г. М. Брэгер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 5–15.

Брэгер, Г. М. Выпадак на менскай мытні ў 1549 годзе / Г. М. Брэгер // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 23–27.

Брэгер, Г. М. З гісторыі маёнтка Дамашкавічы / Брэгер Г. М. // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 8–29.

Брэгер, Г. М. Разрабаванне маёнтка Ілля ў 1831 годзе / Г. М. Брэгер // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 76–84.

Брэгер, Г. М. Сумны лёс Бешанковіцкага архіва Храптовічаў / Г. М. Брэгер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 143–147.

Бутов, И. С. Погоня за слухами об «аэропланах» в Минской губернии в 1914 г. (по материалам Национального исторического архива Беларуси) / И. С. Бутов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 118–131.

Варабей, Т. П. Забельскі кляштар дамініканцаў: знешні і ўнутраны выгляд комплексу ў ХІХ – пачатку ХХ ст. (паводле дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / Т. П. Варабей // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 207–220.

Варабей, Т. П. Касцёл Св. Яна Хрысціцеля ў Сталовічах – помнік «віленскага барока» (паводле інвентароў XVIII–XIX стст.) / Т. П. Варабей // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 113–125.

Варабей, Т. П. Стан архітэктурнай спадчыны І. К. Глаўбіца ў канцы XVIII – пачатку XX ст. / Т. П. Варабей // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 242–253.

Васіленка, Г. Ю. Сведчанні гаспадарчай дзейнасці Боны Сфорцы ў пісьмовых крыніцах / Г. Ю. Васіленка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 120–129.

Вернер, И. Л. Добрый и чистый талант / И. Л. Вернер // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 27 – 28.

Вернер, И. Л. На губернаторском посту (о деятельности Павла Яковлевича Ростовцева по управлению Витебской губернией в 1869–1880 гг.) / И. Л. Вернер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 174–188.

Вернер, И. Л. Неизвестные факты биографии И. А. Гошкевича / И. Л. Вернер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 29–32.

Вернер, И. Л. Об открытии Витебского отделения Московского археологического института / И. Л. Вернер // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 22–25.

Вишневский, И. А. Архив митрополита Даниила Громовенко в фонде Белорусского обновленческого синода / И. А. Вишневский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 10–18.

Вишневский, И. А. Архивы обновленческих учреждений Беларуси (1922–1935 гг.) / И. А. Вишневский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 5–18.

Вишневский, И. А. Организация делопроизводства в Белорусской обновленческой церкви в 1922–1935 гг. / И. А. Вишневский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 12–20.

Вішнеўскі, І. А. Абнаўленчая царква на Беларусі / І. А. Вішнеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 240–242.

Вішнеўскі, І. А. [рэцэнзія:] Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. : сборник документов / сост. : О. Ю. Васильева, И. И. Кудрявцев, Л. А. Лыкова. – М. : Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 2009. – 765 с. / І. А. Вішнеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 264–266.

Вішнеўскі, І. А. [рэцэнзія:] Кривонос Ф., священник. У Бога мёртвых нет. Неизвестные страницы из истории Минской епархии (1917–1939 годы). Мн.: МФЦП, 2007. 240 с. : ил. / І. А. Вішнеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 318–319.

Вішнеўскі, І. А. [рэцэнзія:] Феодор Кривонос (священник). Белорусская Православная Церковь в XX столетии: спецкурс лекций для Минской Духовной Семинарии. Мн.: ВРАТА, 2008. 255 с. / І. А. Вішнеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 320–322.

Віцько, Д. В., Баравуля, М. А. Падпісаныя помнікі XVIII ст. на старых могілках вёскі Свірыдаўка Крупскага раёна / Д. В. Віцько, М. А.  Баравуля // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 127–135.

Войніч, І. Я. Новыя звесткі да радаводу пісьменніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча XVII ст. Сільвестра Косава / І. Я. Войніч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 25–36.

Волкаў, М. А. Гакаўніцы ў Вялікім Княстве Літоўскім паводле пісьмовых крыніц / М. А. Волкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 131–148.

Волкаў, М. А. Карціны і габелены на батальныя сюжэты XVI–XVIII стст. у аздабленні Нясвіжскага замка / М. А. Волкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 132–144.

Волкаў, М. А. Мураваны скарбец у Верхнім замку ў Слуцку / М. А. Волкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 190–198.

Волкаў, М. А., Ліневіч, С. Б. Гісторыя і ваенны патэнцыял Жаберскага замка паводле пісьмовых і археалагічных крыніц / М. А. Волкаў, С. Б. Ліневіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 126–140.

Волкаў, М. А., Плавінскі, М. А. Мядзельскі замак у святле пісьмовых і археалагічных крыніц / М. А. Волкаў, М. А. Плавінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 65–92.

Волкаў, М. А., Скеп’ян, Н. А. Памяці Юрыя Мікалаевіча Бохана (21.02.1966–13.04.2017) / М. А. Волкаў, Н. А. Скеп’ян // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 322–325.

Гайдук, Г. В. Документы рода Цяпинских / Г. В. Гайдук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 235–242.

Галубовіч, В. У. Да гісторыі міжэтнічных дачыненняў у Полацку ў першай палове XVII ст.: выпадак з яўрэямі / В. У. Галубовіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 147–155.

Галубовіч, В. У. Інвентары Полацкай эканоміі першай трэці XVII ст. / В. У. Галубовіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 33–42.

Галубовіч, В. У. Надворны скарб Вялікага княства Літоўскага ў святле справаздач падскарбіяў за 1643–1646 гг. / В. У. Галубовіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 36–41.

Галубовіч, В. У. Пастулаты менскай шляхты на сойм 1646 г. / В. У. Галубовіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 109–116.

Галубовіч, В. У. Тэхнічны персанал канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага і крыніцы яго ўтрымання ў час праўлення Уладзіслава Вазы (1633–1648 гг.) / В. У. Галубовіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 107–117.

Галубовіч, А. К., Лісава, Л. М. Пячаткі на дакументах фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / А. К. Галубовіч, Л. М. Лісава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 151–157.

Ганецкая, І. У. Дакументы па старажытнай гісторыі Глуска-Дубровіцкага ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / І. У. Ганецкая // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 80–86.

Ганчарэнка, С. А. «Апошні шлях» сенатара Вялікага Княства Літоўскага: да праблемы даты і месца смерці і пахавання кашталяна віленскага і вялікага канцлера Астафея Валовіча / С. А. Ганчарэнка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 220–229.

Гарбачова, В. В. Архіў Янушкевіча ў зборах Музея літаратуры імя Адама Міцкевіча ў Варшаве / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 5–15.

Гарбачова, В. В. Дзейнасць Ігнація Дамейкі ў Таварыстве навуковай дапамогі ў Францыі / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 26–39.

Гарбачова, В. В. З гісторыі помніка Тадэвушу Тышкевічу на могілках Пэр-Ляшэз у Парыжы / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 40–45.

Гарбачова, В. В. Ігнацій Дамейка і святкаванне гадавіны лістападаўскага паўстання ў Францыі ў 1833 г. / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 41–51.

Гарбачова, В. В. Маёнтак Дзягільна і яго ўладальнікі (1831–1871 гг.) / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 138–146.

Гарбачова, В. В. [рэцэнзія:] «Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 8 (sygnatury 1360– 1705). Archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego, Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej z lat 1832–1893 / oprac. J. Pezda, M. P. Prokop. Paryż–Kraków, 2006. 339 s. / В. В. Гарбачова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 303–305.

Гарматны, В. П. Матэрыялы фонду Палескай акруговай зямельнай управы па правядзенні камасацыі на тэрыторыі Палескага ваяводства ў 1921–1933 гг. (па дакументах ДАБВ) / В. П. Гарматны // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 109–115.

Герасімчык, В. У. Выкананне смяротных пакаранняў удзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. / В. У. Герасімчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 229–246.

Герасімчык, В. У. Удзел праваслаўнага насельніцтва Беларусі ў паўстанні 1863–1864 гг. / В. У. Герасімчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 127–135.

Гесь, А. М. Беларускі рабочы клуб / А. М. Гесь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 45–59.

Гесь, А. М. Міхась Мялешка вяртаецца на Беларусь. Новыя дакументы / А. М. Гесь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 46–51.

Гесь, А. М., Калеснік, Н. Я. Як трапілі ў архіў дакументы Палуты Бадуновай / А. М. Гесь, Н. Я. Калеснік // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 14–20.

Глінскі, Я. С. Зямяне маёнткаў Урэчча, Новы Двор і Яромічы Слуцкага княства ў другой палове XVI – пачатку XVIII ст.: фарміраванне супольнасці і генеалагічная свядомасць / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 250–272.

Глінскі, Я. С. Зямянская супольнасць вёсак Вужа і Прарокаўшчына Слуцкага княства ў другой палове XVII – першай трэці XIX ст. / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 197–233.

Глінскі, Я. С. Зямянская супольнасць Капыльскага княства ў XVII–XVIII стст. / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 198–225.

Глінскі, Я. С. Князі Друцкія-Любецкія ў канцы XVI – XVII ст.: радавод, маёмаснае становішча, грамадска-палітычная дзейнасць / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 327–347.

Глінскі, Я. С. Мядовая даніна як баярская павіннасць: прыклад маёнтка Старыца Капыльскага княства ў XVII–XVIII стст. / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 196–210.

Глінскі, Я. С. Пераход баяр на зямянскую службу ў Слуцкім і Капыльскім княствах у канцы XVI – XVII ст. / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 117–130.

Глінскі, Я. С. Працэс аб «нагане шляхецтва» ад 1562 г. і паходжанне зямянскага роду Браневічаў-Бранавіцкіх / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 39–57.

Глінскі, Я. С. Родавая памяць ці звычайны падман? Венская бітва 1683 г. у справах аб доказе дваранства ў Мінскай губерні / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 92–100.

Глінскі, Я. С. [рэцэнзія:] Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стст.: радавод, гербы, уладанні / Р. А. Аляхновіч, С. А. Рыбчонак, А. І. Шаланда; склад. А. І. Шаланда; навук. рэд. М. Н. Гальпяровіч. – Мір: Музей «Замкавы комплекс “Мір”», 2015. – 374 с.: іл. / Я. С. Глінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 272–276.

Голубеў, В. Ф. Апісанне мястэчка Смаляны, Смалянскага замка і ратушы (важніцы) з інвентара Смалянскага княства 1744 г. / В. Ф. Голубеў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 28–50.

Голубеў, В. Ф. Два дакументы пра валочную памеру ў маёнтку Зэльва (Вялікая Зэльва) Мікалая Крыштофа Радзівіла / В. Ф. Голубеў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 21–29.

Голубеў, В. Ф. Пацвярджальны ліст вялікага князя Жыгімонта Аўгуста па справе Паўла Іванавіча Сапегі з Мікалаем Мікалаевічам Сіняўскім і яго жонкай Ганнай Міхайлаўнай Сапяжанкай аб праве валодання замкам, мястэчкамі і воласцю Іказнь, дваром і воласцю Пагост, Дзіснай і іншымі маёнткамі / В. Ф. Голубеў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 44–52.

Голубович, А. К Вехи пройденного пути / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук.-папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 4–15.

Голубович, А. К. История рода Стецкевичей-Чебогановых – познание истории народа / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 244–247.

Голубович, А. К Источники по генеологии Беларуси / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук.- папулярных. паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 97–100.

Голубович, А. К. Национальному историческому архиву Беларуси – 65 лет / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 5–7.

Голубович, А. К. Национальному историческому архиву Беларуси – 70 лет / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 3–7.

Голубович, А. К. Публикациионная деятельность Национального исторического архива Беларуси – веяние времени / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 3–7.

Голубович, А. К. Рукописпые документы Национального исторического архива Беларуси / А. К. Голубович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 93–96.

Голубович, А. К., Лисова, Л. М. Научно-методические разработки НИАБ – «Положение о документальных памятниках Национального исторического архива Беларуси» / А. К. Голубович, Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 180–188.

Голубович, А. К., Лисова, Л. М. Хроника юбилея – 2007 год в архиве / А. К. Голубович, Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 288–302.

Горбачева, О. В. Ссыльные 1863–1864 гг. / О. В. Горбачева // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 85–115.

Готин, А. А. Деятельность Минского вольного общества пожарных охотников в период Первой мировой войны / А. А. Готин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 26–31.

Грунтоў, С. У. Практыка перапахаванняў у Беларусі ў перыяд Расійскай імперыі (па матэрыялах НГАБ) / С. У. Грунтоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 53–59.

Груша, А. І., Доўнар А. Б., Палехаў, С. У. Судовае рашэнне архіепіскапа і мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі Іосіфа ІІ Солтана за 1510 г. / А. І. Груша [і інш.] // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 51–76.

Грыб, А. В. Дзісненскі магістрат: структура і функцыі (паводле актавых кніг перыяду Рэчы Паспалітай) / А. В.Грыб // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 155–168.

Грыб, А. В. Канфірмацыйны прывілей Дзісне на магдэбургскае права ад караля Аўгуста ІІ ад 29.05.1699 г. / А. В. Грыб // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 42–70.

Грыб, А. В. Самакіраванне Дзісны пасля адмены магдэбургскага права ў 1776 г. / А. В. Грыб // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 36–57.

Грывянёў, А. Л. Архіў Віцебскага Траецкага Маркава Манастыра / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 18–19.

Грывянёў, А. Л. Віцебскі Траецкі Маркаў манастыр / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 102–112.

Грывянёў, А. Л. Дакументы фонду «Віцебскае губернскае праўленне» НГАБ як крыніца па гісторыі Віцебшчыны канца ХІХ – пачатку XX ст. / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 146–157.

Грывянёў, А. Л. Ліст чачэнца Магамета Мутушава ў Віцебскае губернскае праўленне ад 03.04.1908 г. / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 71–72.

Грывянёў, А. Л. Лісты да архіепіскапа / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 84–90.

Грывянёў, А. Л. Полацкі касцёл Святога Ружанца і яго парафія ў другой палове XVIII – пачатку ХХ ст. (па матэрыялах НГАБ) / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 168–187.

Грывянёў, А. Л. Род Рамейкаў-Гуркаў у дакументах НГАБ або сваякі героя Шыпкі / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 337–359.

Грывянёў, А. Л. Царква Святой Марыі Магдаліны на Старажоўскіх могілках у Мінску (з пачатку ХІХ ст. да нашых дзён) / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 32–38.

Грывянёў, А. Л. Цэрквы Віцебскага Траецкага Маркава манастыра / А. Л. Грывянёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 115–121.

Губина, В. В. Конфессии Северо-Западного края Российской империи в литературе ХІХ в. / В. В. Губина // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 38–49.

Губина, В. В. Стили в культовой архитектуре Беларуси ХІХ в. как отражение конфессиональной политики Российского государства / В. В. Губина // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 56–67.