«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

Изображение«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

выпускі 1–20

(2001–2022):

бібліяграфія

Частка 3, літары Л–Н

Латушкін, А. М. Архівісты Нясвіжскага архіва XVII – першай паловы ХХ ст. / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 278–285.

Латушкін, А. М. Архівісты Нясвіжскага архіва XVII – першай паловы ХХ ст. / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 302–310.

Латушкін, А. М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст. / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 277–289.

Латушкін, А. М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы ХІХ ст. (частка IV, літары М–Р) / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 218–226.

Латушкін, А. М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў (частка V, літары C–Я) / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 277–295.

Латушкін, А. М. Даследаванне комплексу арыгіналаў актаў агульнадзяржаўнага значэння архіва Вялікага Княства Літоўскага ў працах амерыканскай даследчыцы Патрысіі Кенэдзі Грымстэд / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 5–17.

Латушкін, А. М. Комплекс арыгіналаў актаў агульнадзяржаўнага значэння архіва Вялікага Княства Літоўскага ў гістарыяграфіі краін постсавецкай прасторы 1991–2020 гг.: тэрміналагічны аспект / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 5–27.

Латушкін, А. М. Новыя крыніцы па гісторыі дзейнасці архіварыусаў Архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 375–380.

Латушкін, А. М [рэцэнзія:] Маліноўскі, Мікалай. Кніга ўспамінаў / Мікалай Маліноўскі; уклад., прадм., камент., імян. паказ. Аляксандр Фядута; пераклад з польск. Я. М. Кісялёва. – Мінск: Лімарыус, 2014. – 240 с., іл. (Беларуская мемуарная бібліятэка) / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 277–284.

Латушкін, А. М. [рэцэнзія:] Rolnik, D. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764–1795 w świetle ich korespondencji / D. Rolnik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 324 s. / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 304–313.

Латушкін, А. М. Тэрміналагічнае афармленне комплексу арыгіналаў актаў агульнадзяржаўнага значэння архіва Вялікага Княства Літоўскага ў польскай гістарычнай навуцы і архівазнаўстве міжваеннага перыяд / А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 80–97.

Латушкова, Ю. П. Взаимодействие местной и военной администрации г. Минска по имущественным и финансовым вопросам в период немецкой оккупации 1918 г. / Ю. П. Латушкова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 279–288.

Лаўрык, Ю. М. Габрэйскія пергаментныя рукапісы ў зборах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 5–13.

Лаўрык, Ю. М. Значэнне куцеінскіх выданняў для развіцця айчыннага і ўсходнееўрапейскага кнігадрукавання / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 144–157.

Лаўрык, Ю. М. Касцельныя кнігазборы статутовых канонікаў латэранскіх Рагачова-Быхаўскага дэканату ў сярэдзіне ХІХ ст. / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 131–135.

Лаўрык, Ю. М. Кірылічныя манускрыпты XV – першай паловы XVІ ст. у калекцыі «Рукапісныя кнігі» Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 56–71.

Лаўрык, Ю. М. Манускрыпты са слуцкімі правененцыямі ў калекцыі «Рукапісныя кнігі» Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 44–65.

Лаўрык, Ю. М. Манускрыпты са слуцкімі правененцыямі ў калекцыі «Рукапісныя кнігі» Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 57–79.

Лаўрык, Ю. М. Манускрыпты са слуцкімі правененцыямі ў калекцыі «Рукапісныя кнігі» Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 18–27.

Лаўрык, Ю. М. Палемічна-дагматычны зборнік сярэдзіны XVIII ст. з калекцыі «Рукапісныя кнігі» Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь / Ю. М. Лаўрык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 105–116.

Лашкевіч, А. А. Аб дзейнасці следчых камісій па справах аб паўстанні 1863–1864 гг. у Мінскай губерні паводле архіўных крыніц НГАБ / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 54–59.

Лашкевіч, А. А. Аб закладзе магілёўскай «вагі мескай» на 4 гады Мікіце Туруце / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 65–67.

Лашкевіч, А. А. Актавыя кнігі гродскіх і магістрацкіх судоў як гістарычная крыніца / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 132–136.

Лашкевіч, А. А. Аператыўна-следчая праца Мінскага губернскага жандарскага ўпраўлення ў пачатку ХХ ст. / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 116–125.

Лашкевіч, А. А. Барацьба мясцовых уладаў з паўстанцкім рухам 1863–1864 гг. у Мінскай губерні (на матэрыялах фондаў «Вайскова-павятовыя начальнікі
60-х гадоў ХІХ ст.») / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 59–71.

Лашкевіч, А. А. Дакументы аб дзейнасці расійскіх уладаў па стварэнні адміністрацыйна-паліцэйскага кантролю ў час паўстання 1863–1864 гг. (па матэрыялах Віцебскай губерні) / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 137–142.

Лашкевіч, А. А. Згадкі аб Стахору Мітковічу ў актавых кнігах Магілёва / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 93–96.

Лашкевіч, А. А. Ліквідацыя паліцыі і жандармерыі і стварэнне міліцыі ў Віцебскай губерні пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 92–99.

Лашкевіч, А. А. Мінскае губернскае жандарскае ўпраўленне ў канцы XIX – пачатку XX ст. / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 115–121.

Лашкевіч, А. А. Мінскае губернскае жандарскае ўпраўленне ў часы Першай сусветнай вайны / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 157–164.

Лашкевіч, А. А. Некаторыя старонкі дзейнасці вайсковай контрразведкі Віленскай ваеннай акругі напярэдадні і ў час Першай сусветнай вайны (па дакументах НГАБ) / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 122–129.

Лашкевіч, А. А. Супрацьпаўстанцкая дзейнасць вайсковацывільных уладаў Віцебскай губерні ў 1863–1864 гг. / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 57–67.

Лашкевіч, А. А. Чыгуначная жандармерыя ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. (па дакументах НГАБ) / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 57–69.

Лашкевіч, А. А. Эпізоды дзейнасці Магілёўскага губернскага жандарскага ўпраўлення ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. (па матэрыялах НГАБ) / А. А. Лашкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 199–210.

Лебедзева, В. М. Новыя дакументы аб універсітэцкім перыядзе жыцця Мітрафана Доўнар-Запольскага / В. М. Лебедзева // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 100–107.

Лебедзева, В. М. Святар Хведар Жудро і Стракапытаўскі мяцеж 1919 г. у Гомелі / В. М. Лебедзева // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 78–89.

Левчик Н. Н. Усовершенствование и переработка описей церковных фондов в Национальном историческом архиве Беларуси / Н. Н. Левчик // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 141–146.

Липская, Л. М. Чечерское высшее начальное училище / Л. М. Липская // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 112–117.

Лісава, Л. М. Удзел супрацоўнікаў НГАБ у навуковых канферэнцыях, семінарах, архіўных чытаннях у 2005 г. / Л. М. Лісава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 211–214.

Лісейчыкаў, Д. В. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Пінска-Тураўскай уніяцкай епархіі ў сярэдзіне XVIII ст. / Дз. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 135–146.

Лісейчыкаў, Д. В. Ад Невеля да Люцына: візіты ўніяцкіх цэркваў Полацкай пратапопіі 1684 г. / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 141–167.

Лiсейчыкаў, Д. В. Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве уніяцкай царквы першай трэці XIX ст. / Дз. В. Лiсейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 66–74.

Лісейчыкаў, Д. В. Да 70-годдзя з дня нараджэння Алы Купрыянаўны Галубовіч / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 268–271.

Лісейчыкаў, Д. В. Забабоны і цуды ва уніяцкіх парафіях Беларусі XVIII – пачатку XIX ст. / Дз. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 188–199.

Лісейчыкаў, Д. В. Звон з Каложы і падсвечнікі з Караляўца: візіты ўніяцкіх цэркваў Гродзенскай пратапопіі 1696 г. / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 65–100.

Лісейчыкаў, Д. В. Маральны стан уніяцкага кліру ў Беларусі напярэдадні скасавання уніі (30-я гады ХІХ ст.) / Дз. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 44–49.

Лісейчыкаў, Д. В. Надмагільныя камяні з «рускімі» надпісамі XVI–XVII стст. каля в. Малькавічы Ганцавіцкага раёна / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 101–118.

Лісейчыкаў, Д. В. «Сооружены ест коштом и накладом отца Константына»: срэбраны напрастольны крыж з Новагародка і лёс яго стваральніка / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 170–183.

Лісейчыкаў, Дз. В. Схаваныя уніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVIII – першай трэці ХІХ ст. / Дз. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 117–130.

Лісейчыкаў, Д. В. «Poneże Swiaty Sobor Zamoyski krypko poweliwait…»: сфальсіфікаваная візіта царквы ў в. Дзмітравічы Аршанскага павета Вялікага Княства Літоўскага 1621 г. / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 158–174.

Лісейчыкаў, Д. В. «TALIS EST BASILIUS MAGNUS»: пячаткі манастыроў Беларускай правінцыі базыльянскага ордэна канца XVIII – першай трэці XIX ст. / Д. В. Лісейчыкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 159–173.

Лісейчыкаў, Д. В., Плавінскі, М. А. «Цуд на востраве сярод водаў»: Браслаўскі Прачысценскі манастыр у святле пісьмовых крыніц і археалагічных даследаванняў / Д. В. Лісейчыкаў, М. А. Плавінскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 117–137.

Лісейчыкаў, Д. В., Скіданава, М. Т. Памяці калегі і настаўніцы Галіна Яўгенаўна Акуловіч(30.08.1957–23.09.2022) / Д. В. Лісейчыкаў, М. Т. Скіданава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 267–268.

Лісейчыкаў, Д. В., Урублеўскі, В. В. Памяці калегі і сябра: Сяргей Уладзіміравіч Жумар (10.11.1958–19.05.2021) / Д. В. Лісейчыкаў, В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 314–316.

Лисова, Л. М. «В списках не значится ...» / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – 2001. – Мінск, Вып. 1. – С. 41–44.

Лисова, Л. М. Использование документов архива в интересах общества и государства / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 249–252.

Лисова, Л. М. Переезд НИАБ в новое здание: год за годом (1996–1998) / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 167–169.

Лисова, Л. М Переезд НИАБ в новое здание. Год за годом: 1999 / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 190–192.

Лисова, Л. М. Переезд НИАБ в новое здание: год за годом: 2000 г. / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 181–183.

Лисова, Л. М. 2008 год – хроника юбилейных торжеств / Л. М. Лисова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 311–317.

Лисова, Л. М., Селеменев, В. Д. Общественное объединение «Белорусское общество архивистов» / Л. М. Лисова, В. Д. Селеменев // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 302–303.

Литвинова, Т. Ф. Кореневский фольварк в Гомельском имении Паскевичей / Т. Ф. Литвинова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 130–135.

Литвинчук, Ю. С. Памятные книжки губерний как источник по истории градостроительства в Беларуси 1845–1917 гг. / Ю. С. Литвинчук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 175–184.

Літвін, А.  М. Чорны сакавік: памяці першай настаўніцы – А. М. Гесь / А. М. Літвін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 247–251.

Луговцова, С. Л. [рэцэнзія:] Адынец, А. Э. Успаміны пра мінулае / А. Э. Адынец. – Мінск : Лімарыус, 2020. – 360 с. – (Бібліятэка «Наша XIX стагоддзе») / С. Л. Луговцова / Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 288–302.

Луговцова, С. Л. [рэцэнзія:] Федута, А. И. Филомат в Империи : Документальная повесть о Франтишке Малевском / А. И. Федута. – Минск : Лимариус, 2019. – 464 с. – (Библиотека «Наш XIX в.») / С. Л. Луговцова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 285–292.

Луговцова, С. Л. [рэцэнзія:] Хмяльніцкая, Л. У. Лёс інсургента: дакументальная аповесць аб Аляксандру Рыпінскім і ягоным часе. – Мінск : Лімарыус, 2019. – 287 с., [6] л. іл. – (Бібліятэка «Наша ХІХ стагоддзе») / С. Л. Луговцова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 298–317.

Лукашевич, А. М. Военно-административная деятельность витебского гражданского губернатора Карла Лешерна в июле 1812 – феврале 1813 г. (по материалам Российского государственного военно‑исторического архива) / А. М. Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 72–81.

Лукашевич, А. М. Деятельность минского городского самоуправления в условиях германской оккупации в феврале – ноябре 1918 г. (по материалам Национального исторического архива Беларуси) / А. М.Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 268–279.

Лукашевич, А. М. Механизированные (автобронетанковые) войска Белорусского военного округа: создание, эволюция оргструктуры, состояние (1929–1938 гг.) / А. М. Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 144–156.

Лукашевич, А. М. Мозырский укрепленный лагерь: нереализованная идея (1810–1812 гг.) / А. М. Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 107–114.

Лукашевич, А. М. Подготовка и осуществление операции по стратегическому сближению Западных армий Российской империи в феврале – июне 1812 г. (по материалам Российского государственного военно‑исторического архива) / А. М. Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 158–169.

Лукашевич, А. М. Эволюция военного управления в белорусских губерниях Российской Империи (1796–1812) / А. М. Лукашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 210–225.

Лукашевич, А. М., Яцкевич, Д. Л. Политическое положение белорусских земель накануне войны 1812 г. и подготовка их для вероятного театра военных действий / А. М. Лукашевич, Д. Л. Яцкевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 22–77.

Любая, А. А. Духовенство мечетей Минской губернии в конце XVIII – начале ХХ в.: попытка реконструкции персонального состава / А. А. Любая // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 130–145.

Лютарэвіч, А. А., Новікава, І. Л. Знішчэнне архіўных спраў у Мінскай губерні на пачатку ХХ ст. / А. А. Лютарэвіч, І. Л. Новікава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 39–41.

Ляхоўскі, У. В. Памяці Аляксандры Гесь / У. В. Ляхоўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 227–233.

Ляшук, В. М., Яцкевіч, З. Л. Падарожны дзённік Даніэла Крмана / В. М. Ляшук, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 89–115.

Макараў, М. Д. Выкананне «падводнай» павіннасці мяшчанскай абшчынай і гарадскія «падводныя» землі Віцебска ў XV–XVII стст. / М. Д. Макараў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 190–205.

Макараў, М. Д. Крупенічы: гісторыя віцебскага мяшчанскага роду XVI ст. / М. Дз. Макараў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 159–168.

Макараў, М. Д. Рынкавая плошча Віцебска ў другой палове XVI – пачатку XVIII ст. / М. Д. Макараў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 145–166.

Макараў, М. Д. Шклянкі, абаранкі і канвой: падарожжа купецкага абозу з Прусіі ў Магілёў у 1718 г. / М. Д. Макараў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 184–203.

Макараў, М. Д., Волкаў, М. А. Інвентар замка і горада Віцебска 1638 года / М. Д. Макараў, М. А. Волкаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 28–58.

Макараў, М. Д., Латушкін, А. М. Карта Інфлянтаў 1560 г. з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / М. Д. Макараў, А. М. Латушкін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 15–20.

Макарэвіч, А. С. Спіс незацверджанай шляхты Лідскага павета за 1853 г. як каштоўная крыніца па сацыяльна-дэмаграфічнай гісторыі і генеалогіі краю / А. С. Макарэвіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 146–160.

Марозаў, С. П. Дзяржаўная традыцыя Вялікага Княства Літоўскага ў палітычнай свядомасці першых пакаленняў яго нашчадкаў: погляд з Беларусі, Расіі, Францыі (1811–1832) / С. П. Марозаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 171–184.

Марозаў, С. П. Ідэя рэстытуцыі Вялікага Княства Літоўскага ў ідэалогіі партыі «белых» у Беларусі (1861 – вясна 1863 г.) / С. П. Марозаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 156–174.

Матвейчык, Д. Ч. Беларуская гістарыяграфія паўстання 1863–1864 гг. на пачатковым пасляваенным этапе (сярэдзіна 1940-х – канец 1950-х гг.): асноўныя дасягненні і праблемы развіцця / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 243–258.

Матвейчык, Д. Ч. Гістарыяграфія паўстання 1863–1864 гг. на тэрыторыі Беларусі ў Літоўскай ССР (1944–1991 гг.) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 222–238.

Матвейчык, Д. Ч. Да пытання аб некаторых хібах пры правядзенні айчыннымі навукоўцамі даследаванняў па гісторыі паўстання 1863–1864 гг. у Беларусі і аб неабходнасці карэктнай працы з архіўнымі крыніцамі (на прыкладзе аднаго артыкула) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 185–191.

Матвейчык, Д. Ч. Дзейнасць Юзафа Ядкоўскага па даследаванні і папулярызацыі гісторыі паўстання 1863–1864 гг. / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 174–188.

Матвейчык, Д. Ч. Лісты ссыльных удзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. у зборах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 101–121.

Матвейчык, Д. Ч. Палітыкі супраць навукоўцаў: дыскусіі вакол зборніка дакументаў «1863 год на Меншчыне» (1928–1930 гг.) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 247–257.

Матвейчык, Д. Ч. Памяці Вялікага Гісторыка. Адам Іосіфавіч Мальдзіс (07.08.1932–03.01.2022) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 263–266.

Матвейчык, Д. Ч. Прадстаўленасць дакументаў па гісторыі нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі канца XVIII–60-х гг. XIX ст. у каталогу НГАБ / Дз. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 271–277.

Матвейчык, Д. Ч. Расійская дарэвалюцыйная гістарыяграфія паўстання 1863–1864 гг.: агульныя тэндэнцыі развіцця, дасягненні і праблемы / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 227–247.

Матвейчык, Д. Ч. Стварэнне і дзейнасць Мінскага камітэта па дапамозе палітычным эмігрантам і палітычным ссыльным, якія вярталіся на радзіму (1859–1862 гг.) / З. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 199–203.

Матвейчык, Д. Ч. Унёсак беларускіх гісторыкаў і архівістаў у рэалізацыю польска-савецкага праекта па выданні крыніц па гісторыі паўстання 1863–1864 гг. (1957–1987 гг.) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 237–249.

Матвейчык, Д. Ч. Цудоўны прыклад / З. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 242–245.

Матвейчык, Дз. Ч. Эміграцыя ўдзельнікаў паўстання 1830–1831 гг.: крыніцы з гістарычных архіваў Беларусі і Літвы / Дз. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 160–168.

Матвейчык, Д. Ч. Юзаф Кашыц і яго тастамент ад 29 траўня 1863 г. / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 38–56.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych / red. W. Caban i L. Michalska-Bracha. – Warszawa : DiG, 2017. – 535 s. / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 326–330.

Матвейчык, Дз. Ч. [рэцэнзія:] «Sokołów Podlaski: dzieje miasta i okolic / pod. red. G. Ryżewskiego. Białystok–Sokołów Podlaski, 2006. 922 s. + ill. / Дз. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 305–306.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Stébouraka, A., Mas F. A. Charles-P. de Soucy (1776–1813): Lettres d’un officier Napoléonien…. – Paris : Vitrines d’Archives, 2015. – 150 р. / Д. Ч.Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 394–397.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Umysł miał jasny i serce miłujące: Edward Woyniłłowicz w dokumentach i materiałach / wybór, opracowanie, wstęp i przypisy: R. Jurkowski. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021. – 744 s. – (Źródła do dziejów Europy Środkowo-Wschodniej / Pod red. R. Jurkowskiego. – T. II) / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 257–263.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Анофранка, Н. В. Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове ХІХ ст. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 219 с., 5 [л.] іл. / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 381–389.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Быхаўцаў, М. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Ваўкавыскім павеце. – Гародня : [б.в.], 2014. – 344 с.: іл. (серыя «Гарадзенская бібліятэка») / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 285–295.

Матвейчык, Д. Ч. [рэцэнзія:] Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII – у XVIII-му ст.: історіографічні аспекти. Монографія. Київ: Логос, 2006. 276 с. / З. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 245–248.

Матвейчык, Д.Ч. [рэцэнзія:] Фірыновіч, А. Э. Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў / А. Э. Фірыновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 315 с. / Д. Ч. Матвейчык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 411–417.

Мацук, А. У. Браслаўскія соймікі ў другой палове 1730-х – 1740-я гг. / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 226–239.

Мацук, А. У. Выбары Сапегаў пасламі на сойм у панаванне Аўгуста ІІІ / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 257–272.

Мацук, А. У. Дзейнасць віцебскіх дэпутацкіх соймікаў у панаванне Аўгуста ІІІ / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 230–242.

Мацук, А. У. Мінская шляхта падчас бескаралеўя ў 1733 г. / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 279–294.

Мацук, А. У. Наваградская шляхта ў 1734 г. / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 325–336.

Мацук, А. У. Наваградскія пасольскія соймікі 1756 г. / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 225–236.

Мацук, А.У. Полацкія соймікі ў 1704–1707 гг. / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 206–215.

Мацук, А. У. Роля соймікавага дырэктара ў практыцы функцыянавання адкладзеных павятовых соймікаў ВКЛ (1697–1717 гг.) / А. У. Мацук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 204–219.

Михеенок, Т. С. Автоматизированный научно-справочный аппарат к документам НИАБ: проблемы использования и пути улучшения / Т. С. Михеенок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 189–193.

Михеенок, Т. С. Архивы в информационном обществе / Т. С. Михеенок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 157–161.

Михеенок, Т. С. О методическом обеспечении при создании автоматизированного научно-справочного апарата / Т. С. Михеенок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 230–235

Михеенок, Т. С. О сходстве и различиях фонда пользования на пленочных и электронных носителях / Т. С. Михеёнок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 20–26.

Михеенок, Т. С. Отдел атоматизированных архивных технологий – реалии и перспективы / Т. С. Михеенок // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 146–148.

Можейко, А. Н. Архивное дело в Великобритании: история и современность / А. Н. Можейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 23–31.

Можейко, А. Н. Дело Ларки «Кровососа»: суеверия и предрассудки белорусского крестьянства XIX в. / А. Н. Можейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 114–122.

Можейко, А. Н. [рэцэнзія:] The Decline of the Traditional Polish Warfare in the Period of the Great Northern War. – Warszawa : Akme. Studia Historica, 2010. – 55 s. / А. Н. Можейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 266–268.

Можейко, А. Н. Ян де Крайно Краинский, Карл II и английская помощь протестантам Великого Княжества Литовского / А. Н. Можейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 129–136.

Мыцык, Ю. А. Віленскі летапісец 1631 г. / Ю. А. Мыцык // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 67–75.

Мяцельскі, А. А. Інвентар Морацкага манастыра 1609 г. / А. А. Мяцельскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 62–71.

Мяцельскі, А. А. Пабудова і функцыянаванне мураваных касцёла і кляштара дамініканцаў у вёсцы Пацкава Мсціслаўскага раёна / А. А. Мяцельскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 58–69.

Насевіч, В. Л. З гісторыі маёнтка Белае – папярэдніка сучаснага Лепеля / В. Л. Насевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 166–184.

Насытка, Я. П. Медыцынскія таварыствы Беларусі другой паловы ХIХ – пачатку ХХ ст. / Я. П. Насытка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 169–182.

Некрашэвіч, П. А. Асаблівасці ўзаемаадносін вайскоўцаў Асобнага літоўскага корпуса і насельніцтва беларускіх губерняў (1817–1830) / П. А. Некрашэвіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 226–235.

Некрашевич, Ф. А. Борьба с тайными обществами в Отдельном Литовском корпусе / Ф. А. Некрашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 288–297.

Некрашевич, Ф. А. Военнослужащие Отдельного Литовского корпуса: этноконфессиональный аспект (по материалам НИАБ) / Ф. А. Некрашевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 123–129.

Нестерович, Ю. В. К вопросу о построении терминосистемы археографии: очерк по экспликации понятия стандартной передачи текста публикуемого исторического документа / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 78–86.

Нестерович, Ю. В. К вопросу о совершенствовании архивоведческой терминологии / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 19–22.

Нестерович, Ю. В. Концепция трансформации документа в исторический источник и корреляция понятий исторического источника и исторического документа / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 129–140.

Нестерович, Ю. В. Логико-семантический подход к определению количества семантической информации применительно к археографической публикации / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 69–75.

Нестерович, Ю. В. О целесообразности дифференциации понятия исторического источника / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 121–137.

Нестерович, Ю. В. Оптимизация терминов «публикация архивного документа», «публикация документа национального архивного фонда», «публикация исторического документа» / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 56–65.

Нестерович, Ю. В. Оптимизация употребления терминов «транслитерация», «практическая транскрипция», «транскрибирование» в сфере эдиционной деятельности / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 86–93.

Нестерович, Ю. В. Оптимум употребления термина «археография» / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 75–80.

Нестерович, Ю. В. Понятия технотронного документа, технотронного исторического источника, технотронного архивного документа / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 31–35.

Нестерович, Ю. В. Проблема соотнесения археографии и прикладной текстологии: очерчивание и точка зрения на ее разрешение / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 80–86.

Нестерович, Ю. В. Экспликация понятия археографической публикации / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 67–76.

Нестерович, Ю. В. Экспликация терминов с терминоэлементами «вариант», «редакция», «список» в рамках археографии / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 115–121.

Нестерович, Ю. В. Эксплицированное понятие текста и интерпретация термина «текст» в рамках археографии и источниковедения / Ю. В. Нестерович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 44–55.

Несцяровіч, Ю. У. Базісныя метадалагічныя прынцыпы археаграфічнай публікацыі / Ю. У. Несцяровіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 74–88.

Несцяровіч, Ю. У. [рэцэнзія:] «Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў ХVІ–ХІХ стст.» / склад. А. I. Шаланда. – Мінск: БелНДIДАС, 2012. – 47 с. / Ю. У. Несцяровіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 321–224.

Никитенко, О. М. Документы из архивов учреждений Минской губернии, составленные в 1873 г. для Межведомственной комиссии по вопросам архивного дела / О. М. Никитенко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 5–21.

Никитенко, О. М. Иосиф Денисов – архивариус Могилевского окружного суда / О. М. Никитенко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 233–234.

Новікава, І. Л. Да біябібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі» / І. Л. Новікава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 161–165.

Новікава, І. Л. Да біябібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі» / І. Л. Новікава // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 194–199.

Новоселова, В. И. «Книга знаний» – малоизвестный источник по исторической географии Восточной Европы / В. И. Новоселова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 140–150.