«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

Изображение«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

выпускі 1–20

(2001–2022):

бібліяграфія

Частка 4, літары П–Т

Пазднякоў, В. С. [рэцэнзія:] Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції (20–21 жовтня 2005 р.). Київ, 2006. 139 с. 200 экз. / В. С. Пазднякоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 248–249.

Пазднякоў, В. С. Шляхцічы Берасневічы супраць князёў Радзівілаў (старонка з гісторыі Мальтыйскага ордэна ў Беларусі ў XVI–XIX стст.) / В. С. Пазднякоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 182–187.

Палтаржыцкая, Н. М. Да пытання аб лёсе актавых кніг Менскага магістрата XVII ст. / Н. М. Палтаржыцкая // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 136–141.

Палтаржыцкая, Н. М. Склад органаў гарадскога самакіравання Менска ў 1663–1680 гг. (паводле дакументаў актавых кніг) / Н. М. Палтаржыцкая // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 167–177.

Папко, В. М. Крыніцы па гісторыі роду кн. Радзівілаў у архіве і бібліятэках Познані (Польшча) / В. М. Папко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 125–132.

Пичугина-Мобек, В. В. Ссыльные участники восстания 1863 г. в Поволжье и Приуралье / В. В. Пичугина-Мобек // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 164–177.

Полехов, С. В. Грамота князя Фёдора Кориатовича 1391 г. и подольская дань «в Татары» / С. В. Полехов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 97–107.

Полехов, С. В. Древнейшее упоминание Шклова – 1466 год: послание новогородского наместника Мартина Гаштольда / С. В. Полехов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 77–82.

Радаман, А. А. Справа аб парушэнні ваўкавыскім старостай Крыштафам Манвідам Дарагастайскім парадку ўступлення на пасаду і прынцыпаў прызначэння ўраднікаў гродскага суда і яе адлюстраванне ў дакументах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі /А. А. Радаман // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 104–114.

Радаман, А. А. Элекцыйныя лісты як крыніца вывучэння дзейнасці соймікаў Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага другой паловы ХVІ – пачатку ХVІІ ст. / А. А. Радаман // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 99–104.

Радзюк, А. Р. Выпрабаванне радзімай: рэадаптацыя ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. пасля вяртання са ссылкі / А. Р. Радзюк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 239–254.

Радзюк, А. Р. Нелегальная літаратура на землях Беларусі ў першай палове ХІХ ст. / А. Р. Радзюк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 185–201.

Радзюк, А. Р. Удзельнікі паўстання пад арыштам: пенітэнцыярная сістэма Гродзенскай губерні ў 1863–1865 гг. / А. Р. Радзюк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 294–308.

Радзюк, А. Р. Фонды ваенна-павятовых начальнікаў як крыніца па гісторыі развіцця і падаўлення нацыянальна-вызваленчага руху падчас паўстання 1863–1864 гг. (па матэрыялах Гродзенскай губерні) / А. Р. Радзюк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 177–182.

Раманкевіч, А. Ф. Адзін са старажытнейшых рэестраў беларускіх архіваў (Пінскі гродскі суд. 1522–1631 гг.) / А. Ф. Раманкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 14–24.

Рыбаков, А. Е. Нормативная документация в Великом княжестве Литовском в ХVI в.: состав и анализ / А. Е. Рыбаков // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 112–128.

Рыбчона С. А. Віцебск – Дзвіна – Рыга: пачатак новага археаграфічнага праекта / С. А. Рыбчонак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 208–211.

Рыбчонак, С. А. Класіфікацыя крыніц па генеалогіі. Прамыя і ўскосныя крыніцы / С. А. Рыбчонак // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 148–158.

Рыбчонак, С. А. Насельнікі Нясвіжскага замка ў сярэдзіне ХІХ ст. / С. А. Рыбчонак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 71–74.

Рыбчонак, С. А. Радавод Хлявiнскiх герба «Радван» / С. А. Рыбчонак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 168–179.

Рыбчонак, С. А. Разрабаванне Нясвіжскага замка ў 1812 годзе / С. А. Рыбчонак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 114–122.

Рыбчонак, С. А., Пярвышын, У. М. З гісторыі Завосся Міцкевічаў / С. А. Рыбчонак, У. М. Пярвышын // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 203–214.

Рыбчонок, С. А. Из истории религиозной жизни и образования Слуцкой еврейской общины в ХІХ в. / С. А. Рыбчонок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 187–203.

Рындин, С. Н. Иностранные подданные в Гродненской губернии накануне и в годы Первой мировой войны / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 309–316.

Рындин, С. Н. Иностранные подданные в Российской империи в годы Первой мировой войны: новые направления в отечественной и зарубежной историографии 1990-х гг. / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 247–262.

Рындин, С. Н. Иностранные подданные в Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны: дореволюционная российская и советская историография / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 258–275.

Рындин, С. Н. Иностранные рабочие на территории белорусских губерний в период Первой мировой войны / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 188–199.

Рындин, С. Н. Китайские подданные на территории белорусских губерний в годы Первой мировой войны / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 273–283.

Рындин, С. Н. Марковщинский лагерь военнопленных во время Первой мировой войны (по материалам Национального исторического архива Беларуси) / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 216–225.

Рындин, С. Н. Мероприятия гражданских властей белорусских губерний по выселению иностранных подданных в 1914–1915 гг. / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 150–159.

Рындин, С. Н. Мероприятия гражданских властей белорусских губерний по конфискации имущества иностранных подданных (1914–1917 гг.) / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 185–195.

Рындин, С. Н. Опыт представления системы научно-справочного аппарата архивов Российской Федерации и ряда стран Европы в сети Интернет / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 82–94.

Рындин, С. Н. Рабочие формирования из военнопленных на территории белорусских губерний в годы Первой мировой войны / С. Н. Рындин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 255–265.

Савіцкі, М. Артылерыя Жолкаўскага замка ў XVII ст. / М. Савіцкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 182–200.

Савіцкі, М. Артылерыя і смаленскі цэйхгаўз (1654 г.) / М. Савіцкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 142–154.

Самович, А. Л. Первая мировая война и белорусская школа: военный фактор в деятельности учебных заведений (1914–1918 гг.) / А. Л. Самович // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 225–236.

Свяжынскі, У. М. Лацінскія і грэчаскія элементы ў старабеларускім кірылічным пісьме / У. М. Свяжынскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 136–151.

Свяжынскі, У. М. Лінгвістычныя праблемы падрыхтоўкі выдання ўнутраных вопісаў актаў Магілёўскага магістрата. Т.1 / У. М. Свяжынскі // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 128–137.

Свяжынскі, У. М. [рэцэнзія:] Radvanas Jonas. Radviliada. Parengė, įvadą, komentarus ir asmenų žodinėlį paraše, vertė iš lotinų į lietuvių kalbą Sigitas Narbutas. Bibliotheca Baltica. Vilnius, «Vaga», 1997 (Радванас Ёнас. Радзівіліяда. Падрыхтаваў, уводзіны, каментары і імянны слоўнічак напісаў, пераклаў з лацінскай на літоўскую мову Сігітас Нарбутас. Бібліятэка «Балтыка». Вільнюс, «Вага», 1997) / У. М. Свяжынскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 172–183.

Седляревич, Т. И. Из истории Минской женской гимназии Министерства народного просвещения (по материалам НИАБ) / Т. И.Седляревич// Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 44–46.

Седляревич, Т. И. Национальной жемчужине Беларуси – 70 / Т. И. Седляревич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 7–9.

Седляревич, Т. И. С именем женщины-ученой связано / Т. И. Седляревич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 74–77.

Серак, Е. В. Материалы о деятельности Ошмянской следственной комиссии по наказанию участников восстания 1863–1864 гг. / Е. В. Серак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 235–243.

Скеп’ян, А. А. Гербавыя пячаткі князёў Алелькавічаў / А. А. Скеп’ян // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 138–157.

Скеп’ян, А. А. Лісты маладых князёў Алелькавічаў з Італіі / А. А. Скеп’ян // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 55–74.

Скурко, П. Д. «Или в подарокъ кому отдасть – проклятъ будетъ»: практыкі і стратэгіі кнігакарыстання ў святле запісаў у кірылічных старадруках першай паловы XVII ст. / П. Д. Скурко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 178–187.

Сліж, Н. У. Астрожчыцкі замак у сярэдзіне XVI ст. / Н. У Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 121–129.

Сліж, Н. У. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім княстве Літоўскім / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 137–159.

Сліж, Н. У. «Збор знакамітых цудаў і ласкаў Найсвяцейшай Панны Марыі Студэнцкай» як крыніца па гісторыі Гародні / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 132–181.

Сліж, Н. У. Купцы Фандэберкі ў Гародні ў XVII ст. / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 347–357.

Сліж, Н. У. Маёнтак Дзярэчын на падставе інвентара 1663 г. / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 122–147.

Сліж, Н. У. Справа аб пабудове капліцы-пахавальні ў Поразава / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 49–55.

Сліж, Н. У. Тастамент гарадзенскага аптэкара Ганса Гансбаха 1673 г. / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 71–77.

Сліж, Н. У. Тастамент гарадзенскага радцы Фёдара Багдановіча 1640 г. / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 65–85.

Сліж, Н. У. Царква і манастыр у Старым Саламярэччы / Н. У. Сліж // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 203–212.

Смиловицкий, Л. Л. О работе волостного суда в Турове до 1917 г. / Л. Л. Смиловицкий // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 93–101.

Смирнова, И. Ю. Из истории Свято-Николаевской церкви села Неглюбка / И. Ю. Смирнова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 189–205.

Снапковский, Ю. Н. Бароны Меллер-Закомельские герба собственного: опыт поколенной росписи / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 160–192.

Снапковский, Ю. Н. «Великая европейская война» в жизни населения прифронтовых губерний в документах НИАБ. Часть I (1914 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 86–119.

Снапковский, Ю. Н. «Великая европейская война» в жизни населения прифронтовых губерний в документах НИАБ. Часть II (1915 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 27–59.

Снапковский, Ю. Н. «Великая европейская война» в жизни населения прифронтовых губерний в документах НИАБ Часть III (1916 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 53–108.

Снапковский, Ю. Н. «Великая европейская война» в жизни населения прифронтовых губерний в документах НИАБ. Часть IV (январь – июнь 1917 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 77–102.

Снапковский, Ю. Н. «Великая европейская война» в жизни населения прифронтовых губерний в документах НИАБ. Часть V (июль – декабрь 1917 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 70–101.

Снапковский, Ю. Н. Дневник путешествий Э. Гендерсона как источник по истории Беларуси первой четверти XIX в. / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 182–188.

Снапковский, Ю. Н. Могилевская губернская тюрьма периода немецкой оккупации Могилева (1918 г.) в документах НИАБ / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 75–96.

Снапковский, Ю. Н. Прошение губернатору в стихах (1883 г.) / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 96–100.

Снапковский, Ю. Н., Яцкевич, Д. Л. Федор Андреевич Жудро – историк, археограф, краевед, публицист (опыт биобиблиографии) / Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 298–310.

Снапковский, Ю. Н. [рецензия:] Смольянинов, М. М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. / М. М. Смольянинов. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 317, [34] с.: ил.; Смольянинов, М. М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. / М. М. Смольянинов. – 2-е изд., доп. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 493 с., [16] л. ил. / Ю. Н. Снапковский // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 313–323.

Снапкоўскі, Ю. М. Беларускія аддзяленні Расійскага Біблейскага таварыства (1816–1826 гг.): структура і прынцыпы дзейнасці / Ю. М. Снапкоўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 200–213.

Снапкоўскі, Ю. М. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў спецыяльных гістарычных дысцыплінах біяграфічнага профілю (на прыкладзе анлайн-картатэкі прафесара Эрыка Амбургера «Іншаземцы ў дарэвалюцыйнай Расіі») / Ю. М. Снапкоўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 158–180.

Снапкоўскі, Ю. М [рэцэнзія:] Cherner, E. Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939 / E. Cherner. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 452 s. / Ю. М. Снапкоўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 293–297.

Снапкоўскі, Ю. М. [рэцэнзія:] Смалянчук, А. Ф. Раман Скірмунт (1868–1939): жыццяпіс грамадзяніна Краю / А. Ф. Смалянчук. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2018. – 700 с. [12] л. іл. : іл. / Ю. М. Снапкоўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 321–324.

Соркіна, І. В. Падзеі вайны 1812 г. у лёсе мястэчка Капыль у святле аднаго дакумента / І. В. Соркіна // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 243–247.

Станкевич, А. А. О физическом состоянии документов Национального исторического архива Беларуси / А. А. Станкевич // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 158–162

Сурскі, Я. Д. Канфірмацыйны прывілей на магдэбургскае права гораду Невелю 1766 г. / Я. Д. Сурскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 109–117.

Сцебурака, А. М., Булда, Г. Г. Вяртанне ў Беларусь сямейнай карэспандэнцыі Храптовічаў з палаца ў Шчорсах / А. М. Сцебурака, Г. Г. Булда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 21–31.

Сыцько, К. В. Канфесійныя архівы ў «пострэлігійную» эпоху / К. В. Сыцько // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 34–43.

Сыцько, К. В. Парафіяльныя хронікі першай трэці ХХ ст. як крыніца па гісторыі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі / К. В. Сыцько // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 188–196.

Сыцько, К. В. Прычыны ўвядзення метрычных кніг у Рымскакаталіцкай царкве і ўкараненне метрыкацыі ў парафіях на тэрыторыі Беларусі / К. В. Сыцько // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 174–182.

Сыцько, К. В. Рэгістрацыйна-ўліковыя дакументы рымскакаталіцкіх парафій Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 169–177.

Тищенко, А. С. Создание и использование электронной базы данных «Именной указатель лиц, выезжающих за границу по данным паспортов» к фонду Национального исторического архива Беларуси «Канцелярия минского гражданского губернатора» / А. С. Тищенко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 14–19.