Навіны

На сайт дададзена інфармацыя аб выданні чатырнаццатага выпуска штогадовага зборніка «Архіварыус»

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі выдадзены чатырнаццаты выпуск штогадовага зборніка «Архіварыус». На яго старонках пабачыла свет больш за 30 артыкулаў, прысвечаных разнастайным пытанням гісторыі, архівазнаўства, крыніцазнаўства і генеалогіі, апублікаваны некаторыя гістарычныя дакументы з айчынных і замежных архіўных сховішчаў, а таксама змешчаны рэцэнзіі на некалькі навуковых выданняў.

Информация об издании биографического справочника «Минские губернаторы, вице- губернаторы и губернские предводители дворянства (1793–1917)»

 

23 снежня 2016 года ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбыўся сход па падвядзенні вынікаў работы ў 2016 годзе.

23 снежня 2016 года ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбыўся сход па падвядзенні вынікаў работы ў 2016 годзе.

Дырэктар НГА Беларусі Д.У.Яцэвіч выступіў перад калектывам з дакладам, дзе былі агучаны асноўныя вынікі працы архіва за мінулы год. Былі адзначаны дасягненні архіва ў наладжванні міжнароднага супрацоўніцтва і супрацоўніцтва з іншымі ўстановамі Рэспублікі Беларусь у сферы вывучэння дакументальнай спадчыны.

Інфармацыя аб удзеле ў семінары у Музеі Палаца караля Яна ІІІ у Вілянуве 1 снежня 2016 г.

1 снежня 2016 г. у Музеі Палаца караля Яна ІІІ у Вілянуве (г. Варшава, Польшча) адбыўся семінар, прысвечаны абмеркаванню рэалізацыі другога этапа Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі і Музеем у сферы навуковага выкарыстання дакументальнай спадчыны роду Сабескіх, якая захоўваецца ў НГА Беларусі ў фондах «Архіў Сабескіх у Алаве» і «Радзівілы, князі».

24 лістапада 2016 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылося пасяджэнне Вучонага савета

24 лістапада 2016 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылося пасяджэнне Вучонага савета, на якім былі рэкамендаваны да выдання зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў «Архіварыус» (выпуск 14) і манаграфія «Слуцк на старых планах».

Таксама быў абмеркаваны стан працы над планавымі навуковымі тэмамі і зацверджаны новыя тэмы «Фатаграфічныя матэрыялы ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі», «Іканаграфічныя матэрыялы ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі» і «Грамадска-палітычны рух у Беларусі (1772–1917 гг.)».

Iнфармацыя аб выданні манаграфіi «Архівы Магілёўскай і Мінскай рымска-каталіцкіх кансісторый: гісторыя, структура, склад дакументаў (1782–1918 гг.)»

Старонкі