Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.)

ИзображениеУ зборніку друкуюцца даклады і паведамленні, прысвечаныя гісторыі і сучаснаму стану Нацыянальнага архіўнага фонду Беларусі, якія падзелены на два раздзелы, сфарміраваныя на аснове працы двух секцый. У матэрыялах разглядаюцца гісторыя архіўнай справы, асаблівасці навуковага выкарыстання дакументаў, стан, праблемы і перспектывы захавання архіўных дакументаў; асвятляецца шырокае кола пытанняў архівазнаўства, айчыннай гісторыі, археаграфіі, крыніцазнаўства і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплін.

Спампаваць тытульны аркуш, прывітальныя словы, звесткі пра аўтараў і змест