«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

Изображение«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

выпускі 1–20

(2001–2022):

бібліяграфія

Частка 5, літары У–Я

Ульянова, М. Н. Каталог архива / М. Н. Ульянова // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 162–164

Урублеўскі, В. В. Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка І, літары А–В) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 289–294.

Урублеўскі, В. В. Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка ІІ, літары Г–З) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 234–243.

Урублеўскі, В. В. Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка ІІІ, літары К–Н) / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 295–301.

Урублеўскі, В. В. Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка ІV, літары П–Я) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 256–265.

Урублеўскі, В. В. Выпадак вызвалення селяніна ад прыгоннай залежнасці з наданнем новага прозвішча / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 60–64.

Урублеўскі, В. В. Генеалогія і гісторыя святарскага роду Струкоўскіх у канцы XVIII – пачатку ХХ ст. (па матэрыялах НГАБ) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 192–204.

Урублеўскі, В. В. Гісторыя і генеалогія насельніцтва вёскі Цялякава (паводле матэрыялаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 239–251.

Урублеўскі, В. В. Досвед даследавання сялянскай генеалогіі па Аршанскім павеце Магілёўскай губерні (на прыкладзе радаводу Уладзіміра Караткевіча па лініі бацькі) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 276–289.

Урублеўскі, В.В. Інвентар маёнтка Святы Двор Наваградскага ваяводства за 1756 г. / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 100–108.

Урублеўскі, В. В. Нарыс сялянскага радаводу братоў Лукаша і Васіля Гарбацэвічаў (сярэдзіна XVIII – пачатак ХХ ст.) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 221–228.

Урублеўскі, В. В. Нацыянальны гістарычны архіў Іспаніі як заходнееўрапейскі аналаг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 310–316.

Урублеўскі, В. В. Парушэнне нормаў сэксуальных узаемаадносін у Мінскай губерні ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. (паводле матэрыялаў фонду «Мінскі акружны суд») / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 266–280.

Урублеўскі, В. В. Парушэнне праваслаўнай царкоўнай практыкі пахавання як адлюстраванне працэсу супрацьстаяння ў Мінскай губерні каталікоў ліквідаваных парафій масаваму пераводу ў праваслаўе (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.) / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 284–294.

Урублеўскі, В. В. Перспектывы стварэння навукова-даведачнага апарату да фонду НГАБ «Мінская мяшчанская ўправа» / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 273–276.

Урублеўскі, В. В. Прыклад актыкацыі генеалагічных дакументаў у актавых кнігах Лідскага гродскага суда / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 117–126.

Урублеўскі, В. В. Род галандскіх дваран Гартынгаў на Беларусі / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 258–266.

Урублеўскі, В. В. Сялянская штодзённасць у адлюстраванні наратыўных крыніц XVIII ст. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 195–210.

Урублеўскі, В. В. Характарыстыка штодзённага жыцця беларускага сялянства на падставе судовых матэрыялаў устаноў рэчы паспалітай XVIII ст. / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 94–114.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія: ] Lubicz-Łapiński Ł. Łapy i ich mieshkańcy. Zaścianki Łapińskich w XVXVIII w. Białystok.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, 2004. 192 s. / В. В. Урублеўскі / Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 306–308.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Pszczółkowski A. Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich. Chodkowo Welkie : Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich. 2005. 540 s. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 309–311.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Zielecka-Milkołajczyk, W. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec zycia i śmierci w świetle testamentów. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012. – 361 s. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 421–426.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / Аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. 216 с. / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 323–324.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Климов, С. М. Базилиане. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – 152 с.: ил. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 311–316.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Папко, В. М. Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ–ХХ стст. / В. М. Папко. – Брэст : Альтернатива, 2009. – 232 с., [12] л. фот. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 323–325.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Рабинович, Э. Фамилии, основы родословных евреев Минской губернии в XVIII – начале ХХ века. Книга 1. – Минск, 2010. – 281 с. / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 260–263.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Сцебурака, У., Сцебурака, А. Сцебуракаў лёс : гісторыя роду. – Мінск : Кнігазбор, 2022. – 300 с. : [12] с. іл. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 252–256.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Чарняўскі, Ф. В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII стагоддзяў : біяграф. даведнік / Ф. В. Чарняўскі. Вып. ІІІ : канюшыя, абозныя, крайчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя. – Мінск : ТАА «Белпрынт», 2010. – 288 с. / В. В Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 326–327.

Урублеўскі, В. В. [рэцэнзія:] Шаланда, А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў X–XVIII стст.: геральдычна-сфрагістычныя нарысы / А. Шаланда. – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 182 с. / В. В. Урублеўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 278–281.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. Матэрыялы да біяграфіі і бібліяграфіі прац А. М. Гесь / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 252–259.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Ryżewski G. Rod Chreptowiczów herbu Odrowąż. Kraków: Avalуn, 2006. 352 s. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 311–313.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVІІ ст. / Г. Я. Галенчанка. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 458 с. / В. В Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 316–318.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Калечыц, І. Л. Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны : вучэб.-метад. дапам. / І. Л. Калечыц. – 2-е выд. – Мінск : БДПУ, 2009. – 140 с. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 319–323.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Кніга магістрата места Полацка 1727 г. / падрыхт. А. М. Латушкін, М. Д. Макараў. – Беласток: Беларускае навуковае таварыства. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2012. – 406 с. / В. В Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 316–320.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець XVIII – першая половина ХІХ ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2002 (1-е вид.); 2007 (2-е вид.) Легітимована правобережна шляхта (кiнець XVIII – середина ХIX ст.) / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. Т. 2–5. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 325–328.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінец XVIII – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди. Біла Церква: Від. О. Пшонківський, 2007. 176 с. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 331–332.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] «Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887–1931 гг.)» Изд. 2-е, перераб. и доп. Симферополь: «ЧерноморПРЕСС», 2004. 316 с. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 313–314.

Урублеўскі, В. В., Яцкевіч, З. Л. [рэцэнзія:] Чарняўскі Ф. В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII стагоддзяў: (Біяграф. даведнік). Баранавічы: БелАніГал, 2007. 256 с. / В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 315–317.

Фёдараў, У. В. Праблемы інтэрпрэтацыі актавай тэрміналогіі пры вывучэнні працэсу ўнутранай каланізацыі тэрыторыі Беларусі ў канцы XV – першай палове XVI ст. / У. В. Фёдараў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 211–217.

Флікоп-Світа, Г. А. Барацьба за выяву Бога: лёс алтарных карцін царквы ў вёсцы Шчорсы Навагрудскага павета пасля скасавання Уніі / Г. А. Флікоп-Світа // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 294–304.

Флікоп-Світа, Г. А. Забытая святыня. Іканаграфія, гісторыя шанавання і лёс цудадзейнага абраза «Божай Маці Шумяцкай» у святле архіўных дакументаў сярэдзіны ХІХ ст. / Г. А. Флікоп-Світа // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 192–206.

Флікоп-Світа, Г. А. Іканапісцы-святары і іканапісцы-царкоўнаслужыцелі ў культуры Беларусі другой паловы XVII – сярэдзіны ХІХ ст. / Г. А. Флікоп-Світа // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 281–293.

Флікоп-Світа, Г. А. Іканастасы храмаў Вялікага Княства Літоўскага ў святле пісьмовых крыніц XVI ст. / Г. А. Флікоп-Світа // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 183–195.

Фядосаў, У. В. Аб тэарэтычнай і практычнай значнасці архіўных дакументаў / У. В. Фядосаў // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1.С. 138–141

Фядосаў, У. В. Да пытання аб практычным значэнні сацыяльных функцый гістарычнай навукі / У. В. Фядосаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 183–189.

Ханецкі, В. У., Чарнецкі, Я. А. Пакаленны роспіс Руткоўскіх з Барысаўскага павета (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / В. У.Ханецкі, Я. А.Чарнецкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 383–394.

Ходина, В. А. Архив Полоцкого наместнического правления / В. А. Ходина // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 41–45.

Ходина, В. А. Общество покровительства животным в Минске (1882–1917) / В. А. Ходина // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 135–141.

Ходзіна, В. А. Невядомы дакумент пра Янку Купалу / В. А. Ходзіна // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 88–91.

Хроленок, Е. В. Шляхетский род Околов-Кулак на Стародубщине в XVII–XX вв. / Е. В. Хроленок // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 263–271.

Цвірка, А. А. Інвентар маёмасці вартаўніка Юзафа Ігнатава Лосіка за 1842 г. / А. А. Цвірка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 91–95.

Цвірка, А. А. Скасаванне уніі на прыкладзе мястэчка Заслаўе / А. А. Цвірка // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 55–63.

Цітоў, А. К. Злотнічныя цэнтры Беларусі (ад даўніх часоў – да пачатку ХХ ст.) / А. К. Цітоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 205–221.

Цітоў, А. K. Зэгармістры Беларусі / А. К. Цітоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 141–158.

Цітоў, А. К. Магілёўскія цэхі ў XVI–XVIII стст. / А. К. Цітоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 154–170.

Цітоў, А. К. Спіс майстраў-зэгармістраў, што працавалі ў Беларусі з XVI да пачатку XX ст. / А. К. Цітоў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 159–174.

Чарнецкі, Я. А. Беларуская шляхта на тэрыторыі Радамышльскага павета Кіеўскай губерні (канец XVIII – першая трэць XIX ст.): гісторыка-дэмаграфічны аналіз / Я. А. Чарнецкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 228–236.

Чарнецкі, Я. А. Да праблемы паходжання роду Фядкевічаў з Кіеўскага ваяводства (XVI–XVII стст.) / Я. А. Чарнецкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 204–208.

Чарнецкі, Я. А. Паўлоўскія герба «Ляліва» з Навагрудскага ваяводства / Я. А. Чарнецкі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 243–250.

Чарняўскі, Ф. В. Антоні Свентарэцкі – апошні земскі пісар Менскага ваяводства / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 253–267.

Чарняўскі, Ф. В. Да жыццяпісу Марціна Казіміра Валадковіча, пісара земскага менскага ў 1689–1701 гг. / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 171–194.

Чарняўскі, Ф. В. Да жыццяпісу Тодара Валадковіча, пісара земскага менскага, у 1665–1688 гг. / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 213–234.

Чарняўскі, Ф. В. Жыццё і сямейна-роднасныя повязі Мікалая Вяжэвіча, пісара земскага Менскага ваяводства / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 357–372.

Чарняўскі, Ф. В. Жыццяпіс і сямейна-роднасныя сувязі падсудка земскага Менскага ваяводства Крыштафа Служкі / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 294–303.

Чарняўскі, Ф. В. Заснаванне Менскага Свята-Траецкага жаночага манастыра ў кантэксце фундацыйнай дзейнасці жонкі менскага земскага пісара Марыны Вяжэвіч (1630–1650-я гг.) / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 201–210.

Чарняўскі, Ф. В. Крыштоф Валадковіч: факты з жыцця і дзейнасці / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 221–252.

Чарняўскі, Ф. В. Маршалак Ашмянскага павета Ян Свалынскі (?–1646): паходжанне, грамадска-палітычная дзейнасць, маёмаснае становішча / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 272–287.

Чарняўскі, Ф. В. Матэрыялы да генеалогіі Ратамскіх / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 208–242.

Чарняўскі, Ф. В. Некалькі згадак пра Казіміра Караля Уніхоўскага, пісара земскага менскага / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 395–407.

Чарняўскі, Ф. В. Стэфан Гладкі – пісар земскі Менскага ваяводства ў 1571–1617 гг. / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 247–266.

Чарняўскі, Ф. В. Сямейна-роднасныя сувязі і ўладанні гараднічага кіеўскага Івана Рыгоравіча Служкі / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 271–284.

Чарняўскі, Ф. В. Сям’я і ўладанні старасты крычаўскага і алучыцкага Мікалая Іванавіча Служкі / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 289–297.

Чарняўскі, Ф. В. Уступ да генеалогіі роду Вяжэвічаў: продкі і сваякі Рыгора Шчасновіча Вяжэвіча, падсудка земскага Менскага ваяводства ў 1579–1600 гг. / Ф. В. Чарняўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 305–321.

Червинская, О. В. Развитие медицинского обеспечения населения Городокского уезда Витебской губернии в ХІХ – начале ХХ в. / О. В. Червинская // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 220–226.

Червинская, О. В. Революционно-террористическая деятельность учителя Якова Безмена в 1905–1907 гг. / О. В. Червинская // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 316–326.

Чукіла, С. А. Матэрыялы архіва Пустынскага Успенскага мужчынскага манастыра ў НГАБ / С. А. Чукіла // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 15–25.

Шаланда, А. І. Геральдыка гродзенскіх мяшчанаў у ХVІІ–XVIII стст. / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 236–241.

Шаланда, А. І. Гербавая паланізацыя шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст. / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 250–255.

Шаланда, А. І. Гербавыя пячаткі роду Быхаўцаў ХVІІ–ХVІІІ стст. (па матэрыялах НГАБ у г. Гродна) / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 243–255.

Шаланда, А. І. Гербы гарадоў і мястэчак Ваўкавыскага павета ВКЛ у ХVI – XVIII стагоддзях / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 215–222.

Шаланда, А. І. Да пытання ўдзелу жамойтаў у бітве пад Грунвальдам 1410 г.: геральдычны аспект / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 208–211.

Шаланда, А. І. Радавод і герб Галубцэвічаў з Полацкага ваяводства ВКЛ у ХVІ ст. / А. І. Шаланда // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 267–272.

Шапока, М. Литовские заключенные в России в начале ХVIII века / М. Шапока // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 298–313.

Шимукенус, М. В. Могилевские губернаторы 1772–1917 гг. / М. В. Шимукенус // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 212–221.

Шымукенус, М. У. З гісторыі Троіцкай царквы ў Магілёве / М. У. Шымукенус // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 253–257.

Шымукенус, М. У. Іван Галынскі і яго нашчадкі / М. У. Шымукенус // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 241–250.

Шпилевская, И. Н. Государственные учреждения Российской империи: губернские, уездные и городские присутствия. Общие принципы устройства / И. Н. Шпилевская // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 147–150.

Шпилевская, И. Н. Картографические материалы и практическая работа с ними в НИАБ / И. Н. Шпилевская // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 164–166

Шпунт, А. А. «Кручкі», альбо выпадак з жыцця справаводства канцылярыі Расійскай імперыі пачатку ХІХ ст. / А. А. Шпунт // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 95–97.

Шумейко, М. Ф. Белорусское общество архивистов: история и современность (К 20-летию создания Белорусского общества архивистов) / М. Ф. Шумейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 3–9.

Шумейко, М. Ф. Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919) / М. Ф. Шумейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 3–11.

Шумейко, М. Ф. История Alma mater через призму опубликованных источников (к изданию сборников документов в серии «Память и слава») / М. Ф. Шумейко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 305–310.

Шупляк, Г. В. Архивный фонд Витебского учительского института в НИА / Г. В. Шупляк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 22–32.

Шупляк, Г. В. Из истории создания учреждений связи в Могилевской губернии (конец XVIII – начало ХХ в.) / Г. В. Шупляк // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 195–207.

Яременко, М. В. Риторическое клише в документах о переселении в Российскую империю уроженцев Речи Посполитой в XVIII в. / М. В. Яременко // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 218–225.

Яцкевіч, З. Л. «Адольваючы цяжкую паліграфію старажытнага пісьма…» (Іван і Васіль Насовічы) / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 199–203.

Яцкевіч, З. Л. Азаровічы – род магілёўскіх фундатараў і дабрадзеяў / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 46–51

Яцкевіч, З. Л. Візіты Блоньскага і Пухавіцкага уніяцкіх дэканатаў 1783–1784 гг. / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 76–79.

Яцкевіч, З. Л. Да біябібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі» / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 236–239.

Яцкевіч, З. Л. Забыты гісторык праваслаўнай царквы / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 51–56.

Яцкевіч, З. Л. Лазавіцкая рэзідэнцыя езуітаў / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 67–71.

Яцкевіч, З. Л. Магілёўскі войт і пісар Аляксандр Маўчанковіч / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 285–287.

Яцкевіч, З. Л. Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 250–261.

Яцкевіч, З. Л. Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 267–281.

Яцкевіч, З. Л. Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 255–276.

Яцкевіч, З. Л. Малы гербоўнік Чавускай шляхты / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 222–229.

Яцкевіч, З. Л. Матэрыялы, звязаныя з І. Я. Рэпіным, якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 97–103.

Яцкевіч, З. Л. Радавод Адама Ганорыя Кіркора ў святле новых архіўных дакументаў / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 77–82.

Яцкевіч, З. Л. Радавод Аляксандра Юношы-Гзоўскага герба «Юноша» / З. Л. Яцкевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 212–217.

Яшчолт, Т., Рыжэўскі Г. Крыштаф Весялоўскі гербу Агеньчык і яго тэстамент / Т. Яшчолт, Г. Рыжэўскі // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 86–109.