Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: Дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Зборнік з’яўляецца спробай увядзення ў навуковы ўжытак вялікай колькасці дакументальных крыніц па гісторыі паўстання 1863–1864 гг., якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. У ім пададзена больш за 200 дакументаў, якія тычацца падзей паўстання на тэрыторыі трох губерняў – Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай. Яны раней не публікаваліся і ў сваёй пераважнай большасці заставаліся невядомымі не толькі звычайным аматарам гісторыі, але і прафесійным даследчыкам. З’яўленне кнігі – гэта каштоўны ўнёсак у папаўненне фактаграфічнай базы далейшых навуковых распрацовак і, у цэлым, – у айчынную гістарыяграфію гісторыі Беларусі перыяду «доўгага ХІХ стагоддзя». Дакументы суправаджаюцца археаграфічнымі характарыстыкамі, каментатарскім апаратам, асабовым і геаграфічным паказальнікамі.

Выхад зборніка прымеркаваны да юбілею паўстання, 150-годдзе якога адзначаецца ў 2013–2014 гг., і з’яўляецца вынікам некалькіх гадоў працы супрацоўніка НГА Беларусі Дзмітрыя Матвейчыка.

Кніга прызначаецца для самага шырокага кола карыстальнікаў – спецыялістаў-навукоўцаў, выкладчыкаў, навучэнцаў, краязнаўцаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Спампаваць змест, прадмову, геаграфічны і асабовы паказальнікі