Архіварыус Выпуск II

Уступ

А. К. Голубович. Национальному историческому архиву Беларуси — 65 лет

I. Гісторыя

Г. М. Брэгер. З гісторыі маёнтка Дамашкавічы
И. Л. Вернер. Неизвестные факты биографии И. А. Гошкевича
А. Л. Грывянёў. Царква Святой Марыі Магдаліны на Старажоўскіх могілках у Мінску (з пачатку XIX ст. да нашых дзён)
В. В. Губина. Конфессии Северо-Западного края Российской империи в литературе XIX в.
В. Н. Денисов. Минская усадьба Ваньковичей
А. А. Лашкевіч. Аб дзейнасці следчых камісій па справах аб паўстанні 1863—1864 гг. у Мінскай губерні паводле архіўных крыніц НГАБ
А. А. Лашкевіч. Барацьба мясцовых уладаў з паўстанцкім рухам 1863—1864 гг. у Мінскай губерні (па матэрыялах фондаў «Вайскова-павятовыя начальнікі 60-х гадоў XIX ст.»)
С. А. Рыбчонак. Насельнікі Нясвіжскага замка ў сярэдзіне XIX ст.
Т. И. Седляревич. С именем женщины-ученой связано
Зм. Л. Яцкевіч. Радавод Адама Ганорыя Кіркора ў святле новых архіўных дакументаў

II. Публiкацыi архiўных дакументаў

В. У. Бабкова. Тры дакументы пра Зафею Слуцкую
В. У. Бабкова. Новы факт да біяграфіі Паўлюка Багрыма
А. К. Голубович. Рукописные документы Национального исторического архива Беларуси
У. М. Дзянісаў. Новыя дакументы да біяграфіі і радаводу Марка Шагала
А. А. Радаман. Элекцыйныя лісты як крыніца вывучэння дзейнасці соймікаў Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага другой паловы XVI — пачатку XVII ст.
А. А. Радаман. Справа аб парушэннi ваўкавыскiм старостай Крыштафам Манвiдам Дарагастайскiм парадку ўступлення на пасаду i прынцыпаў прызначэння ўраднiкаў гродскага суда i яе адлюстраванне ў дакументах Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi
С. А. Рыбчонак. Разрабаванне Нясвiжскага замка ў 1812 годзе

III. Крынiцазнаўства

Р. С. Жаўняркевіч. Сфрагістыка рыма-каталіцкіх парафій былога Ігуменскага павета (XVIII—пачатак XX ст.)
А. А. Лашкевіч. Актавыя кнігі гродскіх і магістрацкіх судоў як гістарычная крыніца
У. М. Свяжынскі. Лацінскія і грэчаскія элементы ў старабеларускім кірылічным пісьме

IV. Архівазнаўства

А. І. Дзярновіч. Кёнігсбергскі таемны архіў: Фармаванне калекцый, публікацыі дакументаў і важнасць архіва для вывучэння гісторыі Беларусі

V. Крытыка i бiблiяграфiя

А. I. Дзярновiч. «METRICIANA» — спецыялізаванае выданне, прысвечанае Метрыцы ВКЛ
У. М. Свяжынскi. Radvanas Jonas. Radviliada. Parenge, ivada, komentarus ir asmenu zodineli parase, verte is lotinu i lietuviu kalba Sigitas Narbutas. Bibliotheca Baltica. Vilnius, «Vaga», 1997 (Радванас Ёнас. Радзівіліяда. Падрыхтаваў, уводзіны, каментары і імянны слоўнічак напісаў, пераклаў з лацінскай на літоўскую мову Сігітас Нарбутас. Бібліятэка «Балтыка». Вільнюс, «Вага», 1997).
У. В. Фядосаў. Да пытання аб практычным значэнні сацыяльных функцый гістарычнай навукі

VI. Хронiка i iнфармацыя

Л. М. Лисова. Переезд НИАБ в новое здание. Год за годом: 1999

спампаваць увесь нумар