Навукова-даведачны апарат

Вопісы

Вопісы фондаў раскрываюць склад і змест дакументаў, якія ў іх утрымліваюцца. У асноўным вопісы машынапісныя, за выключэннем ф.1416 "Віцебскае губернскае праўленне", ф.1781 "Магілёўская рымска-каталіцкая духоўная кансісторыя" і некаторых іншых. Большасць вопісаў забяспечана прадмовамі, якія змяшчаюць звесткі па гісторыі фондаўтваральніка (установы) і стварэння фонду. Да найбольш аб'ёмных і шматлікіх вопісаў маюцца прадметныя і геаграфічныя паказальнікі, якія палягчаюць і паскараюць пошук неабходнай інфармацыі. У склад рубрык прадметных паказальнікаў уваходзяць абазначэнні навуковых паняццяў, гістарычных фактаў, падзей, з'яў, назваў устаноў.

 

 

 

Фонд № 1, Опись № 1, Минская городская управа, город Минск Минского уезда Минской губернии 1861 - 1918 г.

Фонд № 1, Опись № 2, Минская городская управа, город Минск Минского уезда Минской губернии 1880 - 1920 г.

Фонд № 1, Опись № 3-1, Минская городская управа 1870 - 1920 г.

Фонд № 1, Опись № 3-2, Минская городская управа 1870 - 1920 г.

Фонд № 1, Опись № 3-3, Минская городская управа 1870 - 1920 г.

Фонд № 1, Опись № 7, Минская городская управа 1901 - 1013 г.

Фонд № 695, Опись № 1, Архiў Сабескiх у Алаве, 1558 - 1757 г.

Фонд № 1636, Опись № 1, Еленские, помещики 1610 - 1904 г.

Фонд № 1669, Опись № 1, Цветинская Кресто-Воздвиженская церковь, деревня Цветино Дисненского уезда Минской, с 1842 года - Виленской губернии

Фонд № 1638, Опись № 1, Вiшнеўскi касцёл Адведзiнаў Найсвяцейшай Панны Марыi, 1826 - 1940 г.

Фонд № 1701, Опись № 1, Коронный задворный асессорский суд, город Краков Королевства Польского, с 1569 года - город Варшава Речи Посполитой, 1550 - 1560 г.

Фонд № 1702, Опись № 1, Главный трибунал Великого Княжества Литовского (Главный Литовский Трибунал) Речи Посполитой, город Троки Трокского повета Трокского воеводства, город Вильно Виленского повета Виленского воеводства, русские каденции в городе Минске Минского повета Новогрудского воеводства, с 1775 года - в городе Гродно Городненского повета Трокского воеводства, с 1793 года - Городенского вовеводства Речи Посполитой, 1617 - 1788 г.

Паказальнікі

  • Прадметны, геаграфічны, імянны паказальнікі.
  • Агульны паказальнік слоў, імёнаў, геаграфічных паняццяў.
  • Прадметна-геаграфічны.
  • Прадметна-геаграфічна-імянны.
  • Геаграфічны.
  • Геаграфічны, імянны.
  • Прадметны, геаграфічны.
  • Прадметна-імянны.

Каталогі

Базы дадзеных

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ствараюцца і працягваюць напаўняцца інфармацыяй розныя тэматычныя базы дадзеных (БД), якія ўяўляюць сабой геаграфічныя і імянныя паказальнікі да дакументаў архіва. Гэтыя БД выкарыстоўваюцца для вядзення базы дадзеных іерархічнага тыпу, якая змяшчаюць інфармацыю генеалагічнага характару пра жыхароў Беларусі за 18-19 стст., А таксама для пошуку інфармацыі ў гэтых БД.