«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

Изображение«Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў»

выпускі 1–20

(2001–2022):

бібліяграфія

Частка 2, літары Д–К

Даўгач, Т. В. Скаргі і прашэнні ўдзельнікаў аграрных адносін другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. як гістарычная крыніца / Т. В. Даўгач // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 96–104.

Денисов, В. Н. Минская усадьба Ваньковичей / В. Н. Денисов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 49–54.

Денисов, В. Н. Первый минский городской театр: история здания (по материалам архивных изысканий) / В. Н. Денисов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 8–22.

Дзям’ян, П. Л. Узаемаадносіны цывільнага насельніцтва і войска ВКЛ і Польскага каралеўства падчас вайны 1654–1667 гг. (на прыкладзе Ашмянскага павета) / П. Л. Дзям’ян // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 210–221.

Дзянісаў, У. М. Новыя дакументы да біяграфіі і радаводу Марка Шагала / У. М. Дзянісаў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 96–99.

Дзянісаў, У. М. Сядзіба Манюшкі / У. М. Дзянісаў // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 28–36.

Дзярновіч, А. І. Досвед спецыялізаванай працы / А. І. Дзярновіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 204–206.

Дзярновіч, А. І. Кёнігсбергскі таемны архіў: Фармаванне калекцый, публікацыі дакументаў і важнасць архіва для вывучэння гісторыі Беларусі / А. І. Дзярновіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 152–169.

Дзярновіч, А. І. Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Том III / А. І. Дзярновіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 166–168.

Дзярновіч, А. І. «МЕТRICIANА» – спецыялізаванае выданне, прысвечанае Метрыцы ВКЛ / А. І. Дзярновіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 170–172.

Долотова, О. В. Интеллигенция в Витебском губернском избирательном собрании по выборам в Государственную Думу I–IV созывов / О. В. Долотова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 200–217.

Долотова, О. В. Интеллигенция в социокультурной жизни Беларуси в годы третьеиюньской политической системы (1907–1914 гг.) (по материалам НИАБ) / О. В. Долотова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 59–66.

Долотова, О. В. Участие интеллигенции в городских общественных собраниях Минской, Могилевской и Витебской губерний в начале ХХ в. / О. В. Долотова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 130–148.

Доўнар, А. Б. [рэцэнзія:] Білоус, Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст.– К.: Вид. дім «Простір”, 2011. – 200 с. / А. Б. Доўнар // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 310–311.

Доўнар, А. Б. Новыя матэрыялы па гісторыі Мінска XVI–XVIII cтст. з фондаў Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва / А. Б. Доўнар // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 47–62.

Доўнар, А. Б. Прывілеі Шклову на Магдэбургскае права / А. Б. Доўнар // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 20–27.

Доўнар, А. Б. Увядзенне магдэбургскага права ў Шклове ў 1574 і 1762 гг. / А. Б. Доўнар // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 246–254.

Дручкус, Г. Основание Центрального государственного архива Литвы (1918–1921 гг.) / Г. Дручкус // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 15–20.

Евстратьев, О. И. «Куроника» в Главном архиве древних актов в Варшаве (Польша) / О. И. Евстратьев // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 14–43.

Евстратьев, О. И. «Куроника» в Тайном государственном архиве прусского культурного наследия в Берлине (Германия) / О. И. Евстратьев // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 5–46.

Евстратьев, О. И. «Куроника» в Эстонском историческом архиве в Тарту / О. И. Евстратьев // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 5–16.

Елётнов, В. И. Установление исполнителей рукописных записей коллекции черновиков рисунков XVII века из фонда «Радзивиллы, князья» путём комплексного использования исторических и криминалистических знаний / В. И. Елётнов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 32–45.

Ерашэвіч, А. У. Пенсійныя выплаты ў Мінскай губерні ў канцы XVIII ст. – пачатку 1860-х гг. (паводле дакументаў Мінскай казённай палаты) / А. У. Ерашэвіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 46–56.

Жаўняркевіч, Р. С. Дакументы аб выдачы замежных пашпартоў Якубу Атонавічу Наркевічу-Едку і ягонай дачцэ Алене / Р. С. Жаўняркевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 90–93.

Жаўняркевіч, Р. С. Радавод Хаіма Суціна / Р. С. Жаўняркевіч // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 36–41.

Жаўняркевіч, Р. С. Сфрагістыка рыма-каталіцкіх парафій былога Барысаўскага павета (XVIII – пач. ХХ ст.) / Р. С. Жаўняркевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 119–137.

Жаўняркевіч, Р. С. Сфрагістыка рыма-каталіцкіх парафій былога Ігуменскага павета (XVIII – пачатак ХХ ст.) / Р. С. Жаўняркевіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2004. – Вып. 2. – С. 124–132.

Жумарь, С. В. О вреде некоторых «полезных советов» (замечания к статье Т. В. Купревич «Повреждение архивных документов микроскопическими грибами») / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 295–298.

Жумарь, С. В. Организационно-правовые и административные аспекты деятельности Государственной архивной службы Республики Беларусь в
1990-х годах / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 20–39.

Жумарь, С. В. Переплет архивных дел как объект описания, учета и исследования / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2011. – Вып. 9. – С. 19–23.

Жумарь, С. В. [рецензия:] Фонды Национального архива Республики Беларусь: краткий справочник / составители Г. Н. Лихтенштейн, Е. Р. Маньковская. – Минск: НББ, 2012. – 229 с. / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 276–278.

Жумарь, С. В. Слово об Александре Николаевиче Михальченко / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 302–304.

Жумарь, С. В. Утраты документов Центрального исторического архива БССР (г. Могилев) в годы Великой Отечественной войны / С. В. Жумарь // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 10–23.

Залівака, А. С. Агляд сучасных публікацый па генеалогіі Беларусі / А. С. Залівака // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 168–181.

Залівака, А. С. Прывілей 1558 года месту Слоніму на два кірмашы ў год / А. С. Залівака // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 51–53.

Залівака, А. С. Сфальсіфікаваны тэстамент пана Мікалая Канстанцінавіча Залівакі / А. С. Залівака // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 64–66.

Ильин, А. Л. Белорусские материалы в львовских собраниях: из отчетов директора Архива истории унии Ивана Шендрика за 1928 и 1932 гг. / А. Л. Ильин // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 30–38.

Іофе, Э. Р. Каштоўнасць архіўных дакументаў / Э. Р. Іофе // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 206–208.

Калеснік, Н. Я., Скалабан, Б. У. Справа № 28 (Спроба апісання дакументаў фонду Беларускага нацыянальнага камісарыята) / Н. Я. Калеснік, Б. У. Скалабан // Архіварыус : зб. навук.- папулярных паведамл. і арт. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 100–112.

Калечиц, В. В. Интеграция представителей свободного населения Великого Княжества Литовского в состав шляхты (на примере отдельных родов Минского повета) / В. В. Калечиц // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 149–160.

Калинина, А. С. Православный приход в БССР : экономическое давление на верующих (1929–1934 гг.) / А. С. Калинина // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 161–170.

Калинина, А. С. Священнослужитель глазами православных верующих БССР первой половины 1930-х гг. (по материалам фонда НИАБ «Белорусский православный Святейший Синод») / А. С. Калинина // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 135–144.

Канановіч, У. І. «Studium» на каралеўскім двары: расклад заняткаў каралевічаў Аляксандра і Канстанціна Сабескіх, складзены Янам III Сабескім у Піляшкавічах 16 верасня 1685 г. / У. І. Канановіч // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 51–57.

Каралёў, П. А. Захаванне помнікаў архітэктуры Беларусі ў перыяд Расійскай імперыі (па матэрыялах НГАБ) / П. А. Каралёў // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2012. – Вып. 10. – С. 188–199.

Кароль, М. М. Змена канфесійнай прыналежнасці як спосаб сацыяльнай адаптацыі ў беларускіх губернях у другой палове ХІХ ст. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2021. – Вып. 19. – С. 181–190.

Кароль, М. М. Змена матрыманіяльнага статусу як прычына міжканфесійных канверсій у беларускіх губернях Расійскай імперыі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 160–169.

Кароль, М. М. Канфесійныя канверсіі ў Ваўкавыскім павеце Гродзенскай губерні ў другой палове ХІХ ст. / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 221–230.

Кароль, М. М. Канфесійная «ўнутраная эміграцыя» сялянства Мінскай губерні як рэакцыя на палітыку русіфікацыі ў апошняй трэці ХІХ ст. / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 254–268.

Кароль, М. М. Праблематыка міжканфесійных канверсій на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 211–222.

Кароль, М. М. Супраціўленне пераводу ў праваслаўе каталіцкага насельніцтва беларускіх губерняў пасля паўстання 1863–1864 гг.: дзейнасць «падбухторшчыкаў» і рэакцыя ўлад / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 233–247.

Кароль, М.  М. «Цяпер дадзена свабода ад Гасудара і кожны свабодную можа вызнаваць веру»: паўсядзённыя практыкі міжканфесійных канверсій пасля прыняцця Указа ад 17 красавіка 1905 г. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / М. М. Кароль // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 148–158.

Карпекін, К. Р. Дакументы па арганізацыйным афармленні праўленняў іудзейскіх абшчын Беларусі ў першай чвэрці ХХ ст. (на прыкладзе Віцебскай губерні) / К. Р. Карпекін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 135–149.

Карпекін, К. Р. Іўдзейскія культавыя будынкі Віцебшчыны (кастрычнік 1917 г. – верасень 1939 г.) / К. Р. Карпекін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 314–324.

Кобринец, В. А. Документы Могилевского магистрата последней четверти XVI в. о «деньгах московских» / В. А. Кобринец // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 148–160.

Кобринец, В. А. Материалы Могилевского магистрата о русских монетах в торговле и кредите (последняя треть XVII в.) / В. А. Кобринец // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2020. – Вып. 18. – С. 150–158.

Кобринец, В. А. О курсах обмена русской копейки на рынках Могилева в последней четверти ХVI – начале ХVII в. / В. А. Кобринец // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 217–225.

Козлов, В. Л. Из истории Стародорожского лесопильного завода (1894–1917 гг.) / В. Л. Козлов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2005. – Вып. 3. – С. 36–44.

Козлов, В. Л. Малоизвестные документы из жизни Наполеона Орды / В. Л. Козлов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 53–58.

Козлов, В. Л. События 1915–1917 гг. сквозь призму документов Чериковского уездного полицейского управления / В. Л. Козлов // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2006. – Вып. 4. – С. 86–93.

Корсак, В. М. Публікацыя тэстамента Мікалая Більдзюкевіча, падкаморага парнаўскага / В. М. Корсак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 59–65.

Корсак, В. М. Публікацыя тэстамента Яна Серакоўскага, стольніка гастыньскага / В. М. Корсак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 39–44.

Корсак, В. М. Тэстамент Тамаша Крыштапавіча Пядзевіча, актыкаваны 09.05.1730 г. / В. М. Корсак // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 72–78.

Крапівін, В. С. Падрыхтоўка да ўвядзення ў Мінскай губерні Палажэння ад 12 ліпеня 1889 г. аб участковых земскіх начальніках / В. С. Крапівін // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 67–76.

Кривицкий, М. А. Предпосылки массовых переходов из православия в католичество на территории Беларуси после издания указа о веротерпимости (1905–1914) / М. А. Кривицкий // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 76–92.

Кривицкий, М. А. Предпосылки распространения баптизма на территории Беларуси (1905–1914 гг.) / М. А. Кривицкий // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 253–279.

Кривицкий, М. А. Рапорты минского и двинского полицмейстеров о последствиях налетов немецкой авиации в годы Первой мировой войны / М. А. Кривицкий // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 32–42.

Кривицкий, М. А. [рецензия:] Бендин, А. Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.) / А. Ю. Бендин. – Минск : БГУ, 2010. – 439 с. / М. А. Кривицкий // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 267–276.

Крыцук, Р. І. Архіўныя матэрыялы Нацыянальнага музея ў Варшаве і іх патэнцыял для правядзення даследаванняў па гісторыі нумізматыкі Беларусі / Р. І. Крыцук // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2022. – Вып. 20. – С. 5–14.

Крэсс, В. К. Панятоўскія-Крапышы герба «Юноша»: радавод старажытнага шляхецкага роду (XVI–XVIII стст.) / В. К. Крэсс // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 359–382.

Крэсс, В. К. Скіндзеры герба «Шранява»: нарысы да гісторыі і генеалогіі старажытнага шляхецкага роду (XIV–XVIII стст.) / В. К. Крэсс // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2015. – Вып. 13. – С. 237–252.

Купревич, Т. В. Повреждение архивных документов микроскопическими грибами / Т. В. Купревич // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2009. – Вып. 7. – С. 288–301.

Кутукова, Г. Н. Памяти Тамары Евдокимовны Леонтьевой / Г. Н. Кутукова // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і арт. – Мінск, 2014. – Вып. 12. – С. 408–410.