Архіварыус Выпуск I

З М Е С Т

Уступ

1. Гісторыя

А. Голубович. Вехи пройденного пути.
С. Адамович Свято-Михайловская церковь в Зембине: история строительства и существования 21-26
Г. Брэгер Выпадак на менскай мытні ў 1549 годзе 27-29
И. Вернер Добрый и чистый талант
У.Дзянісаў. Сядзіба Манюшкі
Р. Жаўняркевіч. Радавод Хаіма Суціна
Л. Лисова. В поисках не значится ...
Т. Седляревич Из истории Минской женской гимназии Министерства народного просвещения (по материалам НИАБ)
З. Яцкевіч Азаровічы - род магілёўскіх фундатараў і дабрадзеяў
З. Яцкевіч Забыты гісторык праваслаўнай царквы
З. Яцкевіч Лазавіцкая рэзідэнцыя езуітаў 69-70

ІІ. Публікацыі архіўных дакументаў

Н. Барсукова Тэстамент капітана каралеўскіх драбантаў Юрыя Караля Шэлпаха фон Штэтэнберга 71-72
І. Бобер Ліст падкаморага гарадзенскага Грыгорыя Масальскага насельніцтву Гарадзенскага пав. аб правілах склікання коп і прызначэнні месцаў капавішчаў 73-75
Г. Брэгер Разрабаванне маёнтка Ілля ў 1831 годзе
А. Грывянёў Лісты да архіепіскапа
Р. Жаўняркевіч Дакументы аб выдачы замежных пашпартоў Якубу Антонавічу Наркевічу-Ёдку і ягонай дачцэ Алене
А. Лашкевіч Згадкі аб Стахору Мітковічу ў актавых кнігах Магілёва

ІІІ. Крыніцазнаўства

А. Голубович Источники по генеалогии Беларуси
Н. Калеснік, В. Скалабан Справа № 28 (спроба апісання дакументаў фонда Беларускага нацыянальнага камісарыята)
А. Рыбаков. Нормативная документация в Великом княжест-ве Литовском в XVI в.: состав и анализ
У. Свяжынскі.Лінгвістыяныя праблемы падрыхтоўкі выдання ўнутраных вопісаў актаў Магілёўскага магістрата. Т.1

IV. Архівазнаўства

Н. Левчик. Усовершенствование и переработка описей церковных фондов в НИАБ
Т. Михеёнок Отдел автоматизированных архивных технологий - реалии и перспективы
С. Рыбчонак. Класіфікацыя крыніц па генеалогіі. Прамыя і ўскосныя крыніцы
А. Станкевич. О физическом состоянии документов Национального исторического архива Беларуси
М. Ульянова.Каталог архива.
И. Шпилевская.Картографические материалы и практическая работа с ними в НИАБ.

V. Інфармацыя і хроніка

Л. Лисова Переезд НИАБ в новое здание: год за годом.

спампаваць увесь нумар