Архіварыус Выпуск V

З М Е С Т

І. Архівазнаўства

Антановіч З.В. Архіў Полацкага дамініканскага кляштара ў сярэдзіне ХІХ ст.
Гесь А. М., Калеснік Н. Я. Як трапілі ў архіў дакументы Палуты Бадуновай
Жумарь С.В. Организационно-правовые и административные аспекты деятельности Государственной архивной службы Республики Беларусь в 1990-х годах
Лютарэвіч А.А., Новікава І.Л. Знішчэнне архіўных спраў у Мінскай губерні на пачатку ХХ ст.
Ходина В.А. Архив Полоцкого наместнического правления

II. публікацыі і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў

Гесь А.М. Міхась Мялешка вяртаецца на Беларусь. Новыя дакументы
Залівака А.С. Прывілей 1558 года месту Слоніму на два кірмашы ў год
Козлов В.Л. Малоизвестные документы из жизни Наполеона Орды

ІІІ. Крыніцазнаўства

Анішчанка Я. К. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783—1784 гг
Горбачева О.В. Ссыльные 1863–1864 гг.
Лашкевіч А.А. Мінскае губернскае жандарскае ўпраўленне ў канцы XIX — пачатку XX ст.
Нестерович Ю. В. О целесообразности дифференциации понятия исторического источника
Сліж Н.І. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім княстве Літоўскім
Цітоў А.К. Спіс майстраў — зэгармістраў, што працавалі ў Беларусі з XVI да пачатку XX ст. 

 IV. Гісторыя

Вернер И.Л. На губернаторском посту (о деятельности Павла Яковлевича Ростовцева по управлению Витебской губернией в 1869—1880 гг.)
Лісейчыкаў Дз.В. Забабоны і цуды ва уніяцкіх парафіях Беларусі XVIII – пачатку XIX ст.
Матвейчык З.Ч. Стварэнне і дзейнасць Мінскага камітэта па дапамозе палітычным эмігрантам і палітычным ссыльным, якія вярталіся на радзіму (1859–1862 гг.)
Рыбчонак С.А., Пярвышын У.М. З гісторыі Завосся Міцкевічаў

 V. Генеалогія і геральдыка

Шаланда А.І. Гербы гарадоў і мястэчак Ваўкавыскага павета ВКЛ у ХVI – XVIII стагоддзях
Яцкевіч З.Л. Малы гербоўнік Чавускай шляхты  

VI. Навукова-даведачны апарат, забеспячэнне захаванасці і ўлік дакументаў

Михеенок Т.С. О методическом обеспечении при создании автоматизированного научно-справочного аппарата

 VII. Постаці архівістаў

Яцкевіч З.Л. Да біябібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі»

VIII. КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ

Вішнеўскі І.А. Абнаўленчая царква на Беларусі
Матвейчык З.Ч. Цудоўны прыклад
Матвейчык З.Ч. Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII — у XVIII-му ст.: історіографічні аспекти. Монографія. Київ: Логос, 2006.
Пазднякоў В.С. Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції (20—21 жовтня 2005 р.). Київ, 2006. 139 с. 200 экз.  

IX. ХРОНІКА І ІНФАРМАЦЫЯ

Лисова Л.М. Использование документов архива в интересах общества и государства.

спампаваць увесь нумар