Архіварыус Выпуск VI

З М Е С Т

А.К. Голубович. Национальному историческому архиву Беларуси – 70 лет
Т.И. Седляревич. Национальной жемчужине Беларуси – 70

АРХІВАЗНАЎСТВА

С.В. Жумарь. Утраты документов Центрального исторического архива БССР (г. Могилёв) в годы Великой Отечественной войны

ПУБЛІКАЦЫЯ І АРХЕАГРАФІЧНАЯ АПРАЦОЎКА АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

У.С. Александровіч. Люблінскі след у біяграфіі берасцейскага друкара Станіслава Мурмеліўса
З.В. Антановіч. Інструкцыя Магілёўскай рыма-каталіцкай кансісторыі кіеўскаму біскупу аб парадку разгляду прашэнняў і скаргаў жыхароў Кіеўскай губерні
В.В. Гарбачова. З гісторыі помніка Тадэвушу Тышкевічу на могілках Пэр-Ляшэз у Парыжы
А.М. Гесь. Беларускі рабочы клуб
В.М. Корсак. Публікацыя тэстамента Мікалая Більдзюкевіча, падкаморага парнаўскага
А.А. Лашкевіч. Аб закладзе магілёўскай «Вагі Мескай» на 4 гады Мікіце Туруце
Ю.А. Мыцык. Віленскі летапісец 1631 г.
Ю.В. Нестерович. Оптимум употребления термина «Археография»
Ю.В. Нестерович. Проблема соотнесения археографии и прикладной текстологии: очерчивание и точка зрения на ее разрешение
Т. Яшчолт, Г. Рыжэўскі. Крыштаф Весялоўскі гербу Агеньчык і яго тэстамент

КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

Я.К. Анішчанка. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783-1784 гг.
Ю.М. Лаўрык. Касцельныя кнігазборы статутовых канонікаў латэранскіх рагачова-быхаўскага дэканату ў сярэдзіне XIX ст.
Дз.В. Лісейчыкаў. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Пінска-Тураўскай епархіі ў сярэдзіне XVIII ст.
А.С. Макарэвіч. Спіс незацверджанай шляхты Лідскага павета за 1853 г. як каштоўная крыніца па сацыяльна-дэмаграфічнай гісторыі і генеалогіі краю
Дз.Ч. Матвейчык. Эміграцыя ўдзельнікаў паўстання 1830-1831 гг.: крыніцы з гістарычных архіваў Беларусі і Літвы

ГІСТОРЫЯ

Я.П. Насытка. Медыцынскія таварыствы Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.
В.С. Пазднякоў. Шляхцічы Берасневічы супраць князёў Радзівілаў (старонка з гісторыі Мальтыйскага ордэна ў Беларусі ў XVI-XIX стст.)
С.А. Рыбчонок. Из истории религиозной жизни и образования Слуцкой еврейской общины в XIX в.
Н.У. Сліж. Царква і манастыр у старым Саламярэччы
М.В. Шимукенус. Могилевские губернаторы 1772-1917 гг.

ГЕНЕАЛОГІЯ І ГЕРАЛЬДЫКА

В.В. Урублеўскі. Нарыс сялянскага радаводу братоў Лукаша и Васіля Гарбацэвічаў (сярэдзіна XVIII – пачатак XX ст.)
Я.А. Чарнецкі. Беларуская шляхта на тэрыторыі Радамышльскага павета Кіеўскай губерні (канец XVIII - першая трэць XIX ст.): гісторыка-дэмаграфічны аналіз
А.І. шаланда. Геральдыка гродзенскіх мяшчанаў у XVII-XVIII стст.
М.У. Шымукенус. Іван Галынскі і яго нашчадкі
З.Л. Яцкевіч. Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты

НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЗАХАВАНАСЦІ І ЎЛІК ДАКУМЕНТАЎ

З.В. Антановіч. Навукова-даведачны апарат да архіўнага фонда «Магілёўская рыма-каталіцкая кансісторыя»
Дз.Ч. Матвейчык. Прадстаўленасць дакументаў па гісторыі нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі канца XVIII - 60-х гг. XIX ст. у каталогу НГАБ

ПОСТАЦІ АРХІВІСТАЎ

А.М. Латушкін. Архівісты Нясвіжскага архіва XVII – першай паловы XX ст.
З.Л. Яцкевіч. Магілёўскі войт і пісар Аляксандр Маўчанковіч

ХРОНІКА І БІБЛІЯГРАФІЯ

А.К. Голубович, Л.М. Лисова. Хроника юбилея – 2007 год в архиве
Л.М. Лисова, В.Д. Селеменев. Общественное объединение «Белорусское общество архивистов»
В.В. Гарбачова. «Katalog Rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu. T. 8 (sygnatury 1360-1705)»
Дз.Ч. Матвейчык. «Sokolow Podlaski: dzieje miasta i okolic»
В.В. Урублеўскі. «Lubicz-Lapinski L. Lapy i ich mieshkancy. Zascianki Lapinskich w XV-XVIII w.»
В.В. Урублеўскі. «Pszczolkowski A. Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich»
В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч. «Ryzewski G. Rod Chreptowiczow herbu Odrowaz»
В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч. «Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887-1931 гг.)»
В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч. «Чарняўскі Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI-XVIII стагоддзяў: (Біяграф. даведнік)»

спампаваць увесь нумар