Архіварыус XI

ДЭПАРТАМЕНТ ПА АРХІВАХ І СПРАВАВОДСТВУ

МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ БЕЛАРУСІ

Серыя: гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства

АРХІВАРЫУС

Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Выпуск 11

АРХІВАРЫУС

Мінск

НГАБ

2013Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт.; вып. 11 / рэд.: Ю.М. Бохан [і інш.]. – Мінск: НГАБ, 2013. – 318 с. – (Серыя «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства»)

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны адзінаццаты выпуск штогодніка «Архіварыус». На яго старонках асвятляецца шырокае кола пытанняў гісторыі, архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплін. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых дакументаў і фактаў.
Прызначаецца архівістам, гісторыкам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларусі.


Рэзюмэ і змест (у фармаце *.pdf)

Спампаваць увесь нумар