Рэалізацыя навуковых выданняў

Кошт навуковых выданняў:

Найменне

Кошт, бел. руб.

1. Архiварыус, вып. 1

0,3

2. Архiварыус, вып. 5

0,98

3. Архiварыус, вып. 7

1,57

4. Архiварыус, вып. 8

1,76

5. Архiварыус, вып. 9

3,88

6. Архiварыус, вып. 10

3,59

7. Архiварыус, вып. 11

4,72

8. Архiварыус, вып. 13

10,64

9. Архiварыус, вып. 14

14,66

10. Архiварыус, вып. 16 12,60
11.  Архiварыус, вып. 17 7,32

12. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годддзю
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.)

1,11

13. Иностранные подданные в Беларуси (конец XVIII – начало XX в.)

5,49

14. Дакументальная спадчына Беларусі XIV–ХХ стагоддзяў: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 26.06.2013

6,68

15. Гербоўнік беларускай шляхты (том 4, літара Г)

37,09

16. Гербоўнік беларускай шляхты (том 5, літара Д)

80,46

17. Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния. Минск: Беларусь, 2015

40,33

18. «Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі»

61,77

19. Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 28.06.2018 16,20