Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793–1917) : биографический справочник

Кніга з’яўляецца першай спробай сістэматызаванай рэканструкцыі персанальнага складу вышэйшай адміністрацыйнай улады Мінскай губерні перыяду Расійскай імперыі (1793–1917 гг.). У яе ўключана 87 даведачна- біяграфічных артыкулаў пра мінскіх губернатараў, віцэ-губернатараў і губернскіх маршалкаў. Даведнік падрыхтаваны на падставе больш чым 200 спраў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і больш чым 30 спраў з іншых архіўных сховішчаў Беларусі, Расіі і Літвы, а таксама разнастайнай даведачнай і мемуарнай літаратуры.

Предисловие: Скачать предисловие