Выгнаныя з роднага краю: Паслялiстападаўская эмiграцыя з Беларусi i Лiтвы (1831 — 1870-я гг. ХIХ ст.)

Матвейчык, Д. Ч.
Выгнаныя з роднага краю: Паслялiстападаўская эмiграцыя з Беларусi i Лiтвы (1831 — 70-я гг. ХIХ ст.) / Д. Ч. Матвейчык. — Мінск: Лімарыус, 2011. — 200 с.: іл.

Манаграфiя прысвечана адной з малавядомых старонак гiсторыi грамадска-палiтычнага руху на землях Беларусi i Лiтвы ў ХIХ ст. — эмiграцыi ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. На падставе шырокага кола разнастайных крынiц даследуецца вялiкая колькасць звязаных з эмiграцыяй пытанняў.

Прызначаецца для спецыялiстаў па гiсторыi Беларусi, навучэнцаў ВНУ, а таксама для ўсiх, хто цiкавiцца гiсторыяй.

Змест, прадмова, паказальнiкi i рэзюмэ

Змест, прадмова, паказальнiкi i рэзюмэ: Змест, прадмова, паказальнiкi i рэзюмэ