Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 80-годдзя з дня заснавання). Частка 2.

ИзображениеКожны народ мае свой нацыянальны фонд «гістарычнай памяці». Безумоўна, і наша краіна мае такі фонд у выглядзе дакументальных матэрыялаў, якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. За 80 гадоў свайго развіцця Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ператварыўся са звычайнай архіўнай установы абласнога маштабу ў вядучую навуковую архіўную ўстанову рэспубліканскага ўзроўню і нацыянальнага значэння.

Дакументы, якія захоўвае Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, з'яўляюцца найважнейшай часткай Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь і заўсёды адыгрывалі прыкметную ролю ў развіцці беларускай гістарычнай навукі і нашага грамадства. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі — гэта не проста архіў дакументаў, гэта скарбніца нацыянальнай памяці нашага народа.

Нягледзячы на ​​тое, што многія дакументы былі беззваротна страчаны ў выніку войнаў і пажараў, якія пракаціліся ў розны час па беларускай зямлі, дзякуючы працы многіх пакаленняў архівістаў нам усё ж удалося захаваць той дакументальны здабытак, дзякуючы якому выразна прасочваецца шматвекавая гісторыя станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці і падтрымліваецца гістарычная сувязь часоў і падзей.

За апошнія гады нашы архівісты прымусілі гаварыць пра сябе, пра нашыя навуковыя даследаванні і выданні не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Архіў актыўна развіваецца, укараняе сучасныя архіўныя тэхналогіі, праводзіць сур'ёзную працу па вывучэнні і папулярызацыі дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Беларусі.

Цяперашняе пакаленне архівістаў сваёй штодзённай, руплівай працай працягвае слаўныя традыцыі нашых папярэднікаў у справе выканання ганаровай і адказнай місіі па захаванні для будучых пакаленняў багатай гісторыка-дакументальнай спадчыны нашай краіны.


Дзмітрый Яцэвіч, дырэктар Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Аўтары-складальнікі: 
НГАБ
Год выставы: 
2018